Postanowienie Wójta Gminy Przesmyki o zmienie postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii – koreferatu w związku z planowanym przedsięwzięciem polegającym na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na działkach ew. nr 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki”
2021-01-08 13:11:05
  ...więcej

Postanowienie Wójta Gminy Przesmyki o zmienie postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii – koreferatu w związku z planowanym przedsięwzięciem polegającym na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na działkach ew. nr 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki”
2021-01-08 13:09:52
  ...więcej

Postanowienie o odmowie dopuszczenia dowodów z artykułów prasowych i publikacji w sprawie„Budowie fermy drobiu składającej się z 12 hal drobiarskich, każda o obsadzie 60 000 szt. wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach nr ew. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 753 i 754 w miejscowości Kamianki Lackie gmina Przesmyki, powiat siedlecki.
2021-01-08 09:54:29
  ...więcej

Postanowienie o odmowie dopuszczenia dowodów z artykułow prasowych i publikacji w sprawie „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na działkach ew. nr 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2021-01-08 09:50:47
  ...więcej

Postanowienie o odmowie dopuszczenia dowodów z artykułow prasowych i publikacji w sprawie „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2021-01-05 14:31:44
  ...więcej

Obwieszczenie o przekazaniu dokumentacji do Wojwewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprwie budowy fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm.Przesmyki, pow.siedlecki
2021-01-05 13:15:13
  ...więcej

Obwieszczenie o przekazaniu dokumentacji do Wojwewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprwie budowy fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm.Przesmyki, pow.siedlecki
2021-01-05 13:14:46
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku inwentarskiego – chlewni oraz zwiększeniu obsady w istniejącej chlewni na działce o nr ewid. 53/2 w miejscowości Raczyny, gmina Przesmyki”
2020-12-31 09:57:34
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2020-12-31 09:44:13
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2020-12-31 09:38:01
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie systemów fotowoltaicznych na działkach nr 327/1, 327/2, 325/2 i 327/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Kamianki Lackie.
2020-12-23 12:13:13
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew.403/1 (obręb 0016) w miejscowości Raczyny, Gmina Przesmyki.
2020-12-14 14:15:35
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu składającej się z 12 hal drobiarskich, każda o obsadzie 60 000 szt. wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach nr ew. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 753 i 754 w miejscowości Kamianki Lackie gmina Przesmyki, powiat siedlecki
2020-12-04 10:27:32
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2020-11-27 12:16:23
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2020-11-27 12:12:35
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2020-11-27 09:36:14
Wójt Gminy Przesmyki zawiadamia, że na wniosek Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w dniu 24 listopada 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia loka  ...więcej

Wójt Gminy Przesmyki informuje, że sołtys wsi Przesmyki
2020-11-12 12:46:58
nie będzie inkasował IV raty zobowiązań podatkowych i opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłat zobowiązań podatkowych należy dokonywać w terminie do dnia 16 listopada 2020 r. bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy w   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o przekazaniu ponaglenia na niezałatwienie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki w terminie
2020-11-12 10:05:27
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o przekazaniu ponaglenia na niezałatwienie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki w terminie
2020-11-12 09:36:22
  ...więcej

Wójt Gminy Przesmyki informuje, że sołtys wsi Cierpigórz
2020-11-10 19:35:06
nie będzie inkasował IV raty zobowiązań podatkowych i opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłat zobowiązań podatkowych należy dokonywać w terminie do dnia 16 listopada 2020 r. bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy w   ...więcej

Pokazano 101 - 120 z 315
poprzednie     następne