bip.przesmyki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Przesmyki www.przesmyki.pl
Struktura organizacyjna urzędu strona główna 

W skład Urzędu Gminy wchodzą:
1. Zastępca Wójta Gminy
2. Sekretarz Gminy
3. Skarbnik Gminy
4. Urząd Stanu Cywilnego – Zastępca Kierownika USC
5. Referat Finansowy w skład, którego wchodzą:
1) kierownik referatu, którym jest Skarbnik
2) stanowisko pracy ds. księgowości oraz płac
3) stanowisko pracy ds. operacji finansowych
4) stanowisko pracy ds. księgowości jednostek obsługiwanych
5) stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat
6) stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej
6. Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w skład, którego wchodzą:
1) kierownik referatu
2) stanowisko pracy ds. zamówień publicznych
3) stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej
7. Samodzielne stanowisko pracy ds. oświaty i gospodarki odpadami
8. Samodzielne stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska
9. Samodzielne stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków unijnych
10. Samodzielne stanowisko pracy ds. kadr i ochrony danych osobowych
11. Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i promocji Gminy
12. Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i jednostek pomocniczych
13. Samodzielne stanowisko pracy ds. informatyzacji oraz obsługi Lokalnego Centrum Kompetencji
14. Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Kancelarii Ogólnej i zarządzania kryzysowego
15. Pomoc administracyjna
16. Woźna
17. Konserwator/ robotnik gospodarczy

 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2016-07-20 13:07:31 | Data modyfikacji: 2021-02-18 13:27:16.

Zobacz:
 Władze gminy .  Urząd Stanu Cywilnego Gminy Przesmyki .  Referat Finansowy .  Referat Gospodarki Komunalnej I Inwestycji .  Stanowiska Samodzielne . 
Data wprowadzenia: 2016-07-20 13:07:31
Data modyfikacji: 2021-02-18 13:27:16
Opublikowane przez: Katarzyna Serementa
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przesmyki.pl