L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Załatwianie spraw6113
2Rada Gminy5279
3Wykaz osób nowo zatrudnionych4233
4Jednostki organizacyjne i samorządowe instytucje kultury4085
5Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przesmyki4067
6Wójt Gminy3821
7Podstawowe dane jednostki3795
8Radni3772
9Urząd Gminy3769
10Elektroniczne doręczanie dokumentów3697
11Dane kontaktowe3691
12Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy3588
13Struktura organizacyjna urzędu3570
14Baza Aktów Prawa Miejscowego3504
15Zwrot podatku akcyzowego dla rolników3367
16Podatek rolny3300
17Jednostki organizacyjne i samorządowe instytucje kultury3299
18Budżet3295
19Pozostałe sposoby doręczania dokumentów3283
20Struktura zatrudnienia3258
21Jednostki pomocnicze3241
22Podatek od nieruchomości3237
23Sprawdź stan swojej sprawy3183
24Charakterystyka gminy3177
25Zabytki gminy3141
26Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego3078
27Stowarzyszenia i związki członkowskie3073
28Azbest3057
29Instrukcja obsługi3054
30Podatek leśny3047
31Podatek od środków transportowych3025
32Rok 20163016
332014 - 20203005
34Statut Gminy3004
35Redakcja Biuletynu2977
36Dostęp dla osób niepełnosprawnych2971
37Konsultacje społeczne2894
38Wyszukiwarka2882
39Wybory uzupełniające do Rady Gminy2873
402004 - 20062855
41Wybory Prezydenta RP2838
42Słownik skrótów2811
43Program Ochrony Środowiska2811
442007 - 20132800
45Ogłoszenia2797
46Strategia Rozwoju Gminy2792
47Program Gospodarki Niskoemisyjnej2729
48Wykaz rejestrów2717
49Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej2704
50Rok 20182699
51Dzienniki ustaw2678
52Protokoły z posiedzeń sesji2673
53Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2673
54Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy2664
55Język migowy w Urzędzie2633
56Wybory do Parlamentu Europejskiego2606
57Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii2556
58Kadencja 2014 - 20182548
59Referendum ogólnokrajowe2524
60Wykaz ewidencji2521
61Wybory do Sejmu i do Senatu RP2507
62Monitory polskie2491
63Zagospodarowanie przestrzenne2462
64Stan ludności2414
65Gospodarka komunalna2332
66Dowody osobiste2318
67Rok 20162317
68Władze gminy2315
69RODO - ochrona danych2314
70Oświata (stypendia, dowozy)2194
71Wójt Gminy2194
72Statuty sołectw2170
73Oferty pracy - rok 20162154
74Podatki i opłaty lokalne2149
75Urząd Stanu Cywilnego Gminy Przesmyki2147
76Położenie2136
77Koncesje alkoholowe2133
78Zamówienia publiczne2124
79Skarbnik Gminy2123
80Melioracja, Spółka Wodna2085
81Kadencja 2014 - 20182059
82Kadencja 2014 - 20182056
83Sekretarz Gminy2011
84Pracownicy2002
85Ewidencja ludności1997
86Rok 20151992
87PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich1975
88Referat Finansowy1974
89Ewidencja działalności gospodarczej1973
90Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej1967
91Zespół Szkół w Przesmykach1956
92Rok 20171945
93Referat Gospodarki Komunalnej I Inwestycji1933
94Rok 20171927
95Wykaz sołtysów1925
96Centrum Obsługi Jednostek1903
97Rok 20181894
98Projekty Statutów Sołectw1894
99Stanowiska Samodzielne1883
100Centrum Obsługi Jednostek1840
101Gminna Biblioteka Publiczna1837
102Rok 20151834
103Gminny Ośrodek Kultury1834
104Zespół Szkół w Łysowie1824
105Gminna Biblioteka Publiczna1821
106Rok 20141819
107Zespół Szkół w Przesmykach1808
108Informacje ogólne1800
109Zespół Szkół w Łysowie1796
110Rok 20151776
111Skład osobowy1731
112Kadencja 2015-20191725
113Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej1724
114PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich1715
115Gminny Ośrodek Kultury1713
116Rok 20181712
117SPO RZL - Sektorowy Program Operacyjny "Rozwój Zasobów Ludzkich"1694
118RPO WM - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego1665
119stan. ds. księgowości podatkowej1660
120RPO WM - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego1651
121PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki1617
122Informacje i dane teleadresowe1587
123Prawo UE1585
124ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego1572
125stan. ds. operacji finansowych1570
126Rok 20181570
127Informacje i dane teleadresowe1552
128Komisje1550
129Statut1548
130SPO ROL - Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich"1548
131Informacje i dane teleadresowe1543
132Statut GOK1537
133ds. informatyzacji oraz obsługi Lokalnego Centrum Kompetencji1533
134Kadencja 2018 - 20231530
135kierownik referatu1529
136Statut GBP1521
137Sekretarz Gminy1509
138ds. obsługi Kancelarii Ogólnej i zarządzania kryzysowego1508
139Kadencja 2018 - 20231507
140Statut GOPS1503
141stan. ds. księgowości oraz płac1502
142Statut1497
143Informacje i dane teleadresowe1496
144Rok 20141492
145stan ds. zamówień publicznych1492
146Skarbnik Gminy1474
147Informacje i dane teleadresowe1455
148stan. ds. wymiaru podatków i opłat1454
149ds. oświaty i gospodarki odpadami1453
150ds. organizacyjnych i promocji Gminy1451
151Wójt Gminy1449
152kierownik referatu1437
153ds. obsługi Rady Gminy i jednostek pomocniczych1436
154Rok 20191408
155ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska1402
156stan. ds. gospodarki komunalnej1384
157Rok 20161346
158Rok 20171332
159Kadencja 2018 - 20231314
160Rok 20191267
161Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1188
162Skład osobowy1124
163Rok 20191118
164Rok 20191100
165Rok 20201084
166Rok 20191080
167Rok 20201071
168Rok 2021 - 13 czerwca1051
169Rok 20201022
170Rok 20181010
171Komisje970
172Rok 2020763
173Deklaracja dostępności712
174Kadencja 2019-2024602
175Rok 2021570
176Rok 2021465
177stan. ds. księgowości jednostek obsługiwanych423
178Rok 2021353
179Baza Aktów Własnych209
180Rok 202221
181Rok 202213