Protokół z przebiegu konsultacji projektu
"Rocznego programu współpracy Gminy Przesmyki z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2018"
 Protokól z przebiegu konsultacji Rocznego programu.....na rok 2018.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2017-11-14 17:22:55.
INFORMACJA o konsultacjach projektu Programu
współpracy Gminy Przesmyki z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2018.
 Informacja o konsultacjach projektu Programu na 2018 rok.doc

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2017-10-11 13:04:01.
Formularz konsultacji projektu Uchwały, której
załącznikiem jest „Program współpracy Gminy
Przesmyki z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie na rok
2018.”
 FORMULARZ KONSULTACJI-2018.doc

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2017-10-11 13:03:25.
UCHWAŁA NR ..../...../2017 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia .................... 2017 r. w sprawie
uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy
Przesmyki z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2018”
 Uchwała.2017-Program współpracy z opp na 2018 rok.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2017-10-11 13:02:27.
Protokół z przebiegu konsultacji projektu
"Rocznego programu współpracy Gminy Przesmyki z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2016"
 Protokół z przebiegu konsultacji.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-11-22 16:27:36.
PROJEKT ROCZNEGO PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY
PRZESMYKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ
PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z
DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2017
 PROJEKT Uchwały-Roczny program współpracy Gminy Przesmyki....na rok 2017.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-11-07 11:35:38 | Data modyfikacji: 2016-11-14 14:27:22.
Formularz konsultacji projektu Uchwały, której
załącznikiem jest „Program współpracy Gminy
Przesmyki z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie na rok
2017.”
 FORMULARZ KONSULTACJI-2017.doc

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-11-07 11:33:32 | Data modyfikacji: 2016-11-07 14:44:18.
INFORMACJA o konsultacjach projektu Programu
współpracy Gminy Przesmyki z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2017.
 informacja.doc

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-11-07 11:32:09 | Data modyfikacji: 2016-11-07 14:43:22.
Formularz zgłoszenia propozycji do projektu
„Rocznego programu współpracy Województwa
Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2017 rok ”
 formularz_program_2017.doc

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:46:04 | Data modyfikacji: 2016-11-07 12:55:25.
Pismo zapraszające do udziału w pracach nad
projektem Rocznego Programu współpracy
samorządu Województwa Mazowieckiego z
organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
 Zapraszamy do współtworzenia programu współpracy na 2017 rok.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:43:39 | Data modyfikacji: 2016-11-07 13:07:56.
Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:43:39
Data modyfikacji: 2016-11-07 13:07:56
Opublikowane przez: Grażyna Paprocka