opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
za 2018 rok
 opinia RIO za spr op za 2018 rok.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2019-05-16 08:52:16.
o mozliwości spłaty kredytu 500 tys. zl
 opinia o mozliwości sfinansowania kredytu 500 tys.(2018r)..pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2018-10-01 11:27:19.
o informacji półrocznej 2018 roku
 opinia RIO za I półrocze 2018 roku.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2018-10-01 11:21:06.
opinia o budżecie na 2018 rok

opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 2018 roku

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2018-01-10 14:20:12 | Data modyfikacji: 2018-01-10 14:21:28.
opinia w WPF na lata 2018-2023

opinia o WPF

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2018-01-10 14:01:14 | Data modyfikacji: 2018-01-10 14:08:35.
op. o proj.WPF 2018-2023
 Opinia o WPF do projektu WPF 2018- 2023 roku.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2018-01-03 11:23:20 | Data modyfikacji: 2018-01-03 11:23:57.
Op.RIO o proj budz 2018
 opinia o projekcie budżetu i sfin deficytu 2018 roku.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2018-01-03 11:16:37 | Data modyfikacji: 2018-01-03 11:19:29.
op RIO o spr.zaI pół 2017 roku
 opinia RIO o spr. za I pół za 2017 rok.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2018-01-03 11:08:46 | Data modyfikacji: 2018-01-03 11:09:33.
o wniosku komisji rewizyjnej za 2016 rok
 opinia RIO o wniosku komisji do absolutorium.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2017-05-17 10:28:04.
opinia o spr.za 2016 rok
 Opinia RIO o sprawozdaniu do absolutorium za 2016 rok.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2017-05-17 10:25:52.
WPF 2017-2017 opinia RIO
 opinia RIO w sprawie WPF na lata 2017- 2023.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2017-05-17 10:24:00.
opinia o proj. WPF 2017-2023
 opinia o projekcie WPF na lata 2017-2023.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2017-05-17 10:17:56.
opinia o projekcie budżetu na 2017 rok
 opinia o projekcie budżetu 2017 rok.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2017-05-17 10:15:12.
opinia o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium dla Wójt Gminy Przesmyki
za 2015 rok
 opinia o wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium za 2015 rok.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-05-25 09:20:08 | Data modyfikacji: 2016-05-25 09:21:27.
Uchwała RIO o WPF na 2016 rok
 Plik do pobrania

Opublikowane przez: Krystyna Bujnowska | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2016-01-25 09:25:29.
Opinia o projekcie WPF na 2016 rok
 Plik do pobrania

Opublikowane przez: Krystyna Bujnowska | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2016-01-25 09:24:31.
Opinia o projekcie budżetu na 2016 rok
 Plik do pobrania

Opublikowane przez: Krystyna Bujnowska | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2016-01-25 09:18:10 | Data modyfikacji: 2016-01-25 09:22:10.
Data wprowadzenia: 2016-01-25 09:18:10
Data modyfikacji: 2016-01-25 09:22:10
Autor: Wójt Gminy
ObowižEzuje od: 2016-01-01
Opublikowane przez: Krystyna Bujnowska