UCHWAŁA NR XIV/82/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Cierpigórz w Gminie Przesmyki
 XIV-82-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:59:45 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:23:06.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/82/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
CIERPIGÓRZ
 XIV-82-2016 Statut Sołectwa Cierpigórz..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 14:01:14 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:23:38.
UCHWAŁA NR XIV/83/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Dąbrowa w Gminie Przesmyki
 XIV.83.2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 14:04:52 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:34:38.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/83/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
DĄBROWA
 XIV-83-2016 Statut Sołectwa Dąbrowa..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 14:06:04 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:35:09.
UCHWAŁA NR XIV/84/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Głuchówek w Gminie Przesmyki
 XIV 84 2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 14:08:20 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:35:32.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/84/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
GŁUCHÓWEK
 XIV-84-2016 Statut Sołectwa Głuchówek..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 14:09:38 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:36:48.
UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Górki w Gminie Przesmyki
 XIV-85-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 14:10:47 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:38:12.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/85/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
GÓRKI
 XIV-85-2016 Statut Sołectwa Górki..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 14:32:48 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:38:28.
UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Kaliski w Gminie Przesmyki
 XIV-86-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:04:31 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:38:52.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/86/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
KALISKI
 XIV-86-2016 Statut Sołectwa Kaliski..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:05:33 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:39:08.
UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Kamianki-Czabaje w Gminie Przesmyki
 XIV-87-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:07:57 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:39:47.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/87/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
KAMIANKI-CZABAJE
 XIV-87-2016 Statut Sołectwa Kamianki-Czabaje..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:09:19 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:40:02.
UCHWAŁA NR XIV/88/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Kamianki Lackie w Gminie Przesmyki
 XIV-88-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:11:02 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:40:22.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/88/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
KAMIANKI LACKIE
 XIV-88-2016 Statut Sołectwa Kamianki Lackie..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:13:05 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:40:36.
UCHWAŁA NR XIV/89/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Kamianki-Nicki w Gminie Przesmyki
 XIV-89-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:16:35 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:40:53.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/89/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
KAMIANKI-NICKI
 XIV-89-2016 Statut Sołectwa Kamianki-Nicki..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:22:37 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:41:07.
UCHWAŁA NR XIV/90/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Kamianki-Wańki w Gminie Przesmyki
 XIV-90-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:25:19 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:44:33.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/90/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
KAMIANKI-WAŃKI
 XIV-90-2016 Statut Sołectwa Kamianki-Wańki..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:29:12 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:44:49.
UCHWAŁA NR XIV/91/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Kukawki w Gminie Przesmyki
 XIV-91-2016 Statut Sołectwa Kukawki..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:34:02 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:46:08.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/91/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
KUKAWKI
 XIV 91 2016 Statut Sołectwa Kukawki.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:38:09 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:46:24.
UCHWAŁA NR XIV/92/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Lipiny w Gminie Przesmyki
 XIV-92-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:39:23 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:51:57.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/92/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
LIPINY
 XIV-92-2016 Statut Sołectwa Lipiny..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:40:43 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:52:15.
UCHWAŁA NR XIV/93/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Łysów w Gminie Przesmyki
 XIV-93-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:43:19 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:52:44.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/93/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 lutego 2016 r. STATUT
SOŁECTWA ŁYSÓW
 XIV-93-2016 Statut Sołectwa Łysów..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:46:29 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:53:03.
UCHWAŁA NR XIV/94/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Pniewiski w Gminie Przesmyki
 XIV-94-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:47:35 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:54:48.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/94/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
PNIEWISKI
 XIV-94-2016 Statut Sołectwa Pniewiski..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:48:30 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:55:02.
UCHWAŁA NR XIV/95/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Podraczynie w Gminie Przesmyki
 XIV-95-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:50:17 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:55:17.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/95/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
PODRACZYNIE
 XIV-95-2016 Statut Sołectwa Podraczynie..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:51:34 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:55:33.
UCHWAŁA NR XIV/96/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Przesmyki w Gminie Przesmyki
 XIV-96-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-25 14:05:17 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:56:00.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/96/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
PRZESMYKI
 XIV-96-2016 Statut Sołectwa Przesmyki.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-25 14:08:50 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:56:14.
UCHWAŁA NR XIV/97/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Raczyny w Gminie Przesmyki
 XIV-97-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-25 14:10:07 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:56:30.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/97/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
RACZYNY
 XIV-97-2016 Statut Sołectwa Raczyny..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-25 14:11:22 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:56:42.
UCHWAŁA NR XIV/98/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Stare Rzewuski w Gminie Przesmyki
 XIV-98-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-25 14:53:49 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:57:00.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/98/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
STARE RZEWUSKI
 XIV-98-2016 Statut Sołectwa Stare Rzewuski..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-25 15:05:15 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:57:20.
UCHWAŁA NR XIV/99/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Tarków w Gminie Przesmyki
 XIV-99-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-25 15:06:51 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:57:34.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/99/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
TARKÓW
 XIV-99-2016 Statut Sołectwa Tarków..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-25 15:11:09 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:57:49.
UCHWAŁA NR XIV/100/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Tarkówek w Gminie Przesmyki
 XIV-100-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-08-05 13:35:04.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/100/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
TARKÓWEK
 XIV-100-2016 Statut Sołectwa Tarkówek..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-08-05 13:36:13.
UCHWAŁA NR XIV/101/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Wólka Łysowska w Gminie Przesmyki
 XIV-101-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-08-05 13:37:25.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
WÓLKA ŁYSOWSKA
 XIV-101-2016 Statut Sołectwa Wólka Łysowska..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-08-05 13:38:44.
UCHWAŁA NR XIV/102/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Zaborów w Gminie Przesmyki
 XIV-102-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-08-05 13:42:22.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/102/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
ZABORÓW
 XIV-102-2016 Statut Sołectwa Zaborów..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-08-05 13:43:30.
UCHWAŁA NR XIV/103/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Zalesie w Gminie Przesmyki
 XIV-103-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-08-05 13:46:00.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/103/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
ZALESIE
 XIV-103-2016 Statut Sołectwa Zalesie..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-08-05 13:46:59.
UCHWAŁA NR XIV/104/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Zawady w Gminie Przesmyki
 XIV-104-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-08-05 13:48:26 | Data modyfikacji: 2016-08-05 13:49:10.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/104/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
ZAWADY
 XIV-104-2016 Statut Sołectwa Zawady..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-08-05 13:50:25.
UCHWAŁA NR XIV/105/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Przesmyki
 XIV.105.2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:43:37 | Data modyfikacji: 2016-08-05 13:25:00.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/105/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT GMINY
PRZESMYKI
 XIV.105.2016-Statut Gminy Przesmyki..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:51:23 | Data modyfikacji: 2016-08-05 13:25:38.
UCHWAŁA NR XIV/106/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przesmykach
 XIV.106.2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:47:29 | Data modyfikacji: 2016-08-05 13:26:09.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/106/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W PRZESMYKACH
 XIV.106.2016-Statut GOK..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:52:36 | Data modyfikacji: 2016-08-05 13:26:43.
UCHWAŁA NR XIV/107/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
Gminnej Bibliotece Publicznej w Przesmykach
 XIV.107.2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:53:36 | Data modyfikacji: 2016-08-05 13:27:47.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/107/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT
GMINNEJBIBLIOTECE PUBLICZNEJ W PRZESMYKACH
 XIV.107.2016-Statut GBP..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:55:06 | Data modyfikacji: 2016-08-05 13:28:06.
UCHWAŁA NR XIV/108/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
stanowiących własność Gminy Przesmyki oraz ich
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż
3 lata nie wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy
 XIV.108.2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:56:11 | Data modyfikacji: 2016-08-05 13:28:38.
UCHWAŁA NR XVI/126/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Przesmyki
 XVI.126.2016.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:29:39 | Data modyfikacji: 2016-08-05 13:30:26.
UCHWAŁA NR XVI/127/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
 XVI.127.2016.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:30:34 | Data modyfikacji: 2016-08-05 13:31:00.
UCHWAŁA NR XVI/128/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 XVI.128.2016.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:31:55 | Data modyfikacji: 2016-08-05 13:31:25.
UCHWAŁA NR XVI/129/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Przesmyki
 XVI.129.2016.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:33:05 | Data modyfikacji: 2016-08-05 13:31:56.
UCHWAŁA NR XVI/132/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Przesmyki oraz warunków i zasad korzystania z
tych przystanków
 XVI.132.2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2017-05-04 15:22:03.
UCHWAŁA NR XXIV/168/2017 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia
kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów do
drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę
Przesmyki
 Uchwała.XXIV.168.2017.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2017-05-04 15:24:26.
UCHWAŁA NR XXIV/169/2017 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia
kryteriów przyjęcia do klasy pierwszej
publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Przesmyki dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły
podstawowej oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 Uchwała.XXIV.169.2017.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2017-05-04 15:49:27.
UCHWAŁA NR XXIV/170/2017 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
doradców zawodowych prowadzących zajęcia
związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji
edukacyjnych i zawodowych w publicznych szkołach
prowadzonych przez Gminę Przesmyki
 Uchwała.XXIV.170.2017.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2017-05-04 15:51:00.
UCHWAŁA NR XXIV/171/2017 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości, którzy nie są
zobowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
gminy, za usługi odbierania z terenu
nieruchomości odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych
 Uchwała.XXIV.171.2017.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2017-05-04 15:51:50.
UCHWAŁA NR XXIV/172/2017 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych na terenie Gminy
Przesmyki
 Uchwała.XXIV.172.2017.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2017-05-04 15:52:53.
UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
27 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019
 Uchwała.II.8.2018 UCHWAŁA BUDŻETOWA na 2019 R.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-07 12:32:35.
UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
27 grudnia 2018 r. w sprawie metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz stawki opłaty
 Uchwała.II.15.2018 metoda ustalania opłaty.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-07 12:35:22.
UCHWAŁA NR III/20/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie
dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole
i w domu" na lata 2019-2023
 Uchwała.III.20.2019 podwyższenie kryterium Posiłek w szkole.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-07 12:38:08.
UCHWAŁA NR III/21/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie określenia
zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem
"Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 Uchwała.III.21.2019 zasady zwrotu wydatków.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-07 12:40:11.
UCHWAŁA NR III/22/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia
gminnego wieloletniego programu osłonowego w
zakresie dożywiania "Posiłek dla dzieci i
młodzieży" na lata 2019-2023
 Uchwała.III.22.2019-Program osłonowy.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-07 12:44:23.
UCHWAŁA NR III/26/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomosci
 Uchwała.III.26.2019 w sprawie wzoru deklaracji.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-07 12:47:07.
Data wprowadzenia: 2019-03-07 12:47:07
Opublikowane przez: Grażyna Paprocka