Załącznik do Uchwały Nr XI/67/2015-ROCZNY
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PRZESMYKI Z
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI
WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24
KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2016
 XI.67 2015-Załącznik.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-04-08 15:21:37.
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PRZESMYKI Z
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI
WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24
KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2017
 ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z OPP NA 2017 ROK.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2017-01-03 13:21:42.
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PRZESMYKI Z
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI
WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24
KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2018
 Uchwała.XXX.199.2017-współpraca z opp na 2018r..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2018-01-15 09:06:39.
Data wprowadzenia: 2018-01-15 09:06:39
Opublikowane przez: Grażyna Paprocka