Analiza stanu Gospodarki Odpadami na terenie Gminy
Przesmyki za 2018 rok
 Analiza 2018.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2019-05-23 12:53:28.
Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki
opłaty
 Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2019-03-08 10:24:18.
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Deklaracja w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2019.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2019-03-08 10:07:52.
Nowe zasady segregacji odpadów od stycznia 2019
r.

Zasady segregacji 2019

Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Przesmyki

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usługi

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2018-12-31 11:21:41.
Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości
zamieszkałych na 2019 r.
 Harmonogram odbioru odpadów na 2019 r.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2018-12-31 11:16:56.
Analiza stanu gospdoarki odpadami na terenie Gminy
Przesmyki za 2017 rok
 Analiza 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2018-06-21 08:50:06 | Data modyfikacji: 2018-06-21 08:52:53.
Informacja o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych
 informacja pszok..pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2017-08-30 13:17:27 | Data modyfikacji: 2017-08-30 15:57:12.
Informacja o podmiocie zbierającym zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny
 Informacja sprzęt eletryczny i elektroniczny.docx

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2017-06-07 12:55:45.
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w
Gminie Przesmyki za rok 2016
 Analiza 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2017-04-11 12:00:56.
Informacja o podmiotach odbierających
nieczystości ciekłe
 Informacja nieczystości ciekłe.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2017-04-06 12:57:41.
Informacja o podmiocie odbierającym odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu
Gminy Przesmyki oraz miejscu zagospodarowania
odpadów

Informacja o podmiocie odbierającym odpady

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-05-10 10:36:01 | Data modyfikacji: 2017-03-14 17:08:00.
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunlanymi w
Gminie Przesmyki za rok 2015
 Analiza 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-05-10 09:53:43.
Uchwała w sprawie terminu i częstotliwości
poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
 tryb i częstotliwość.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-03-03 15:53:13 | Data modyfikacji: 2016-07-29 15:48:54.
Data wprowadzenia: 2016-03-03 15:53:13
Data modyfikacji: 2016-07-29 15:48:54
Autor: Wójt Gminy Przesmyki
Opublikowane przez: Marek Zalewski