Informacja o przebiegu wyk budż i WPF za I
półrocze 2019 roku
 Zarządzenie w sprawie Infornacji o przebiegu wyk budżetu i o WPF za I półrocze 2019 roku.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2019-10-01 15:06:57.
Roczne spraw. opisowe za 2018 r.
 Spraw opisowe z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2018 rok.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2019-05-07 14:25:54.
sprawozdania finansowe jednostkowe dla jednostki
Urząd Gminy w Przesmykach za 2018 rok

informacja

rzis Urzędu Gminy za 2018 rok

zzfj Urzędu Gminy za 2018 rok

 Bilans Jednostki Urzedu Gminy za 2018 rok.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2019-05-07 12:14:55.
Rzis za 2018 rok sprawodzanie finansowe
 R-k z i strat za 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:06:29.
spr finansowe za 2018 rok ZFJ
 Zzfj za 2018R,.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:02:25.
Informacja dodatkowa 2018 r.
 Przesmyki zbiorcza inf. dodatkowa za 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2019-05-07 10:56:27.

bilans łączny jednostek budżetowych

 Bilan jednostki za 2018 rok.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2019-04-30 15:00:04 | Data modyfikacji: 2019-04-30 15:25:17.

Bilans organu Gminy za 2018 rok

 Bilan oganu za 2018 rok.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2019-04-30 14:51:01 | Data modyfikacji: 2019-04-30 15:17:22.
Inf.o WPF za I pół 2018 roku
 Zarz. z zał. o przebiegu WPF za I półrocze 2018 roku.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2018-10-01 13:10:57.
Inf na półrocze 2018 roku o budżecie
 Inf. z tabelami o przebiegu budżetu za I pół 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2018-10-01 13:06:35.
spr. bud. za 2 kw.2018

Rb 27S za 2 kw. 2018

Rb 28 S za 2 kw. 2018

Rb 34 S

RbN za 2 kw. 2018

RB NDS za 2 kw. 2018

RB Z za 2 kw. 2018r

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2018-10-01 12:36:20.
sprawozdania za I kwartał 2018 roku

spr Rb 28S za I kw.2018

spr za I kw 2018

spr I kw.2018

spr za I kw 2018

 Rb 27S za 1 kw. 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2018-10-01 11:08:50 | Data modyfikacji: 2018-10-01 11:12:33.
Spawozdanie z wykonania bydżetu Gminy za 2017 rok
 ABSOLUTORIUM 2017 ROK.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2018-10-01 11:05:26.
Spr za 2 kw.2017r

Rb 27S za 2 kw.2017

Rb 28S za 2 kw. 2017r

Rb NDS za 2 kw. 2017r

RB Z za 2 kw. 2017r

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2018-01-03 10:07:59 | Data modyfikacji: 2018-01-03 10:10:18.
Spr. za 3 kw. 2017r

Rb 27S za 3 kw.2017

Rb 28S za 3 kw. 2017

Rb NDS za 3 kw. 2017r

Rb Z za 3 kw. 2017r

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2018-01-03 09:59:21 | Data modyfikacji: 2018-01-03 10:01:45.
Sprawozdania budżetowe za listopad 2017 roku

Rb 27S za listopad 2017

Rb 285S za listopad 2017

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2017-12-29 11:34:40 | Data modyfikacji: 2017-12-29 11:37:16.
Informacja o przebiegu realizacji WPF za
półrocze 2017 roku

Zarządzenie Wójta

Informacja o WPF zał Nr 1

Zał Nr 2

Załącznik Nr 3

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2017-12-29 10:30:29 | Data modyfikacji: 2017-12-29 11:29:58.
Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2017 r

Zarządzenie Wójta

Informacja o przebiegu wykonania budżetu

Tabela Nr 1 dochody

Tabela Nr 2 wydatki

Tabela Nr 3

Tabela Nr 4

Tabela Nr 5

Tabela Nr 6

Tabela Nr 7

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2017-12-29 10:20:33 | Data modyfikacji: 2017-12-29 10:27:54.
Absolutorium Wójta Gminy za 2016 rok

część opisowa spr. 2016 r.

tabela Nr 1

Tabela r 2

tabela Nr 4

Tabela Nr 5

Tabela Nr 6

Tabela Nr 7

Inf. o mieniu Gminy

stanowisko kom. rewizyjnej

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2017-05-17 10:32:00 | Data modyfikacji: 2017-05-17 10:44:44.
sprawozdania za 2016 rok

bilans organu za 2016 rok

bilans jednostki za 2016

spr. Rb 27S za 2016 rok

spr. Rb 28S za 2016 rok

spraw. Rb NDS za 2016 rok

Rb PDP za 2016 rok

Rb Z za 2016 rok

Rzis za 2016 rok

Zzfj za 2016 rok

 Bilans budżetu za 2016 rok.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2017-05-17 09:38:43 | Data modyfikacji: 2017-05-17 10:09:06.
Sprawozdania budżetowe za2015 rok

spraw. Rb 27S za 4 kw. 2015 roku

Sprawozdania Rb 28S za 4 kw. 2015 roku

Rb NDS za 4 kw. 2016 roku

sprawozdanie Rb PDP za 4 kw. 2015 r.

sprawozdanie RB ST za 4 kw. 2015 roku

Sprawozdanie Rb N za 4 kw. 2015 roku

Sprawozdanie RbZ za 4 kw. 2015 r.

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2016-07-07 14:05:44 | Data modyfikacji: 2016-07-07 14:37:05.
Sprawozdania finansowe za2015 rok

bilans jedostek za 2015 rok

Bilans skonsolidowany za 2015 rok

bilans organu za 2015 rok

rzis za 2015 rok

Zzfj za 2015 rok

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2016-07-07 12:32:37 | Data modyfikacji: 2016-07-07 14:37:35.
Spraw z b. Gm. P-ki za 2015 rok

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok

Tabela Nr 1 dochody

Tabela Nr 2 wydatki

Tabela Nr 3 do sprawozdania

Tabela Nr 4 do sprawozdania

Tabela Nr 5 do sprawozdania

Tabela Nr 6 do sprawozdania

Tabela Nr 7 do sprawozdania

Informacja o stanie mienia Gminy

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-05-25 09:28:42 | Data modyfikacji: 2016-07-07 14:40:41.
Data wprowadzenia: 2016-05-25 09:28:42
Data modyfikacji: 2016-07-07 14:40:41
Autor: Wójt Gminy Przesmyki
ObowižEzuje od: 2016-03-30
Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk