Wniosek o wydanie zaświadczenia o o przeznaczeniu
gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego
gminy Przesmyki/Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Przesmyki

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów

 

Opublikowane przez: Agata Małczuk | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-06-23 13:32:29.
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o warunki zabudowy 2022.pdf

 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-05-25 14:31:35 | Data modyfikacji: 2022-01-10 11:03:01.
Data wprowadzenia: 2021-05-25 14:31:35
Data modyfikacji: 2022-01-10 11:03:01
Opublikowane przez: Katarzyna Serementa