Petycja Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO

odpwiedź na petycję

 Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-04-15 09:05:50 | Data modyfikacji: 2021-05-13 10:49:46.
Petycja do tutejszej gminy o poparcie Rządu
Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

odpowiedź na petycję

 D170 2021 02 23 Petycja ws poparcia dla Tymczasowej Rady Stanu NP SKK.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-03-17 15:07:23.
Petycja o opinię ws przeprowadzenia Referendum
Ludowego

Petycja do gminy ws Referendum Ludowego

Załącznik 1 UZASADNIENIE Deklaracja Samostanowienia Narodu Polskiego

Załącznik 2 Metoda przeprowadzenia Referendum Ludowego Art.4 zarządzanie BEZPOSREDNIE PLAN

Załącznik 3 Kodeks Wyborczy Projekt v10 z dnia 2020 11 30

Załącznik 4 Ustrój Prezydencko-Ludowy wg T. Garland

odpowiedź na petycję

 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-02-25 08:40:49 | Data modyfikacji: 2021-04-29 14:08:16.
Petycja Grzegorz Koryciński

odpowiedź na petycję

 Petycja G.K (2).pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-02-08 13:26:08 | Data modyfikacji: 2021-04-29 14:03:08.
Petycja Izabella Konarzewska

odpowiedź na petycję

 Petycja I.K (1).pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-02-08 13:25:32 | Data modyfikacji: 2021-04-29 14:00:12.
Petycja Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony
Polskiej Wsi

Petycja

odpowiedź na petycję

Uzupełnienie petycji

odpowiedź na petycję

 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-02-08 12:53:58 | Data modyfikacji: 2021-04-01 10:59:35.
Petycja mieszkańców wsi Zawady w sprawie
świetlicy wiejskiej w Zawadach

Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przesmyki po zbadaniu petycji mieszkańców Sołectwa Zawady

 petycja (2).pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-10-23 10:11:14 | Data modyfikacji: 2021-01-04 15:06:23.
PETYCJA mieszkańców wsi Zawady w sprawie
świetlicy wiejskiej w Zawadach

odp na petycję.pdf

 PETYCJA..pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-03-17 10:12:56 | Data modyfikacji: 2020-05-15 09:38:55.
Petycja do organu gminy o próbę dokonania
analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie
procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem
potrzeb Interesantów - dot. płatności
bezgotówkowych

Petycja

Odpowiedź na petycję

 

Opublikowane przez: Weronika Jurczuk | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2019-11-12 13:03:04 | Data modyfikacji: 2019-11-12 13:04:24.
Data wprowadzenia: 2019-11-12 13:03:04
Data modyfikacji: 2019-11-12 13:04:24
Autor: Wójt Gminy Przesmyki
ObowižEzuje od: 2019-11-06
Opublikowane przez: Weronika Jurczuk