Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 0,999 MW wraz z niezbędną infrastrukturą i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej na dz. ewid. nr 263/1 i 263/2, obręb Dąbrowa, pod nazwą „Dąbrowa PV”
2021-06-02 10:17:38
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotrowoltaicznej Lipiny 1 o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek nr 581/1 i 581/2 obreb Lipiny, gmina Przesmyki
2021-06-01 12:50:38
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu składającej się z 12 hal drobiarskich, każda o obsadzie 60 000 szt. wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach nr ew. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 753 i 754 w miejscowości Kamianki Lackie gmina Przesmyki, powiat siedlecki
2021-05-31 13:25:51
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie obory wolnostojącej dla bydła mlecznego na działce o nr ewid.gr.76/2, obręb Kaliski, gmina Przesmyki, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
2021-05-31 13:24:25
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku inwentarskiego – chlewni oraz zwiększeniu obsady w istniejącej chlewni na działce o nr ewid. 53/2 w miejscowości Raczyny, gmina Przesmyki”
2021-05-31 13:23:17
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2021-05-31 13:21:23
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2021-05-31 13:20:08
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o przekazaniu wniesionego ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w sprawie zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku inwentarskiego – chlewni oraz zwiększeniu obsady w istniejącej chlewni na działce o nr ewid. 53/2 w miejscowości Raczyny, gmina Przesmyki”
2021-05-13 14:07:44
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie oójta Gminy Przesmyki o zakończeniu postępowania w sprawie zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotrowoltaicznej Lipiny 1 o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek nr 581/1 i 581/2 obreb Lipiny, gmina Przesmyki
2021-05-11 09:40:13
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew.403/1 (obręb 0016) w miejscowości Raczyny , Gmina Przesmyk
2021-05-11 09:38:10
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o dopuszczeniu dowodu zbiorcza informacja o istniejących i planowanych (postępowanie administracyjne w toku) przedsięwzięciach mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko na terenie Gminy Przesmyki w związku z planowanym przedsięwzięciem polegającym na „Budowie fermy drobiu składającej się z 12 hal drobiarskich, każda o obsadzie 60 000 szt. wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach nr ew. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 753 i 754 w miejscowości Kamianki Lackie gmina Przesmyki, powiat siedlecki
2021-05-07 15:17:32
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2021-04-29 15:50:20
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2021-04-29 15:49:01
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o dopuszczeniu dowoduZbiorcza informacja o istniejących i planowanych (postępowanie administracyjne w toku) przedsięwzięciach mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko na terenie Gminy Przesmyki w związku z planowanym przedsięwzięciem polegającym na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowaną na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gmina Przesmyki, powiat siedlecki.
2021-04-29 15:46:14
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o dopuszczeniu dowoduZbiorcza informacja o istniejących i planowanych (postępowanie administracyjne w toku) przedsięwzięciach mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko na terenie Gminy Przesmyki w związku z planowanym przedsięwzięciem polegającym na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowaną na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gmina Przesmyki, powiat siedlecki.
2021-04-29 15:44:04
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku inwentarskiego – chlewni oraz zwiększeniu obsady w istniejącej chlewni na działce o nr ewid. 53/2 w miejscowości Raczyny, gmina Przesmyki”
2021-04-29 12:28:28
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert rozgraniczenia nieruchomości
2021-04-22 14:34:12
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o dopuszczeniu dowodu z Inwentaryzacji i Waloryzacji Przyrodniczej w sprawie zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2021-04-14 08:19:27
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o dopuszczeniu dowodu z Inwentaryzacji i Waloryzacji Przyrodniczej w sprawie zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2021-04-14 08:18:15
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o zakończeniu postepowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew.403/1 (obręb 0016) w miejscowości Raczyny , Gmina Przesmyk
2021-04-12 08:28:24
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 265
następne