Obwieszczenie/zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2019-05-23 13:25:37
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki.
2019-05-14 09:41:51
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce o nr ewid. 850/2 położonej w miejscowości Dąbrowa, gmina Przesmyki polegającej na realizacji zamierzenia MUZEUM ZIEMIAŃSTWA W DĄBROWIE – wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej tj. socjalno-administracyjny i wystawienniczy z pokojami noclegowymi, wystawienniczy z częścią garażową i magazynową na muzealia w tym pokojami noclegowymi dla pracowników oraz wystawienniczy w zakresie wystaw czasowych, w tym pokazów zwierząt żywych i pokazów płodów rolnych oraz budowie indywidualnej oczyszczalni ścieków o przep. do 20m3 na dobę na terenie ZESPÓŁU DWORSKO- PARKOWEGO Z POŁOWY XIX w. wpisanego pod nr rej.: A-336 z 30.12.1983r.
2019-05-08 12:04:48
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki.
2019-04-25 11:45:18
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Przesmyki dotyczące usuwania awarii kolektorów słonecznych
2019-04-18 11:18:39
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce o nr ewid. 850/2 położonej w miejscowości Dąbrowa, gmina Przesmyki polegającą na realizacji zamierzenia Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie – wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej tj. socjalno-administracyjny i wystawienniczy z pokojami noclegowymi, wystawienniczy z częścią garażową i magazynową na muzealia, w tym pokojami noclegowymi dla pracowników oraz wystawienniczy w zakresie wystaw czasowych, w tym pokazów zwierząt żywych i pokazów płodów rolnych oraz budowie indywidualnej oczyszczalni ścieków o przep. do 20m3 na dobę na terenie ZESPÓŁU DWORSKO-PARKOWEGO Z POŁOWY XIX w. wpisanego pod nr rej. A-336 z 30.12.1983 r.
2019-04-15 14:30:54
  ...więcej

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2019-04-04 09:55:45
  ...więcej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 133/2, położonej w miejscowości Tarkówek, gmina Przesmyki
2019-03-27 10:52:31
  ...więcej

Decyzja G.6820.93.2018 Starosty Siedleckiego o nieodpłatnym nabyciu z mocy prawa przez Skarb Państwa działki nr 176/2 obręb Przesmyki
2019-03-12 15:29:23
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr ew. 850/2 położonej w miejscowości Dąbrowa, gmina Przesmyki polegającej na budowie budynku gospodarczo-wystawienniczego z częścią inwentarską oraz budowie indywidualnej oczyszczalni ścieków o przepustowości od 20,0 m3/dobę – zespół dworsko-parkowy z połowy XIX w. w miejscowości Dąbrowa, gm. Przesmyki wpisany do rejestru zabytków pod nr A-336
2019-02-06 11:04:06
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na działce o nr ewid. 606/11 położonej w miejscowości Przesmyki, gmina Przesmyki polegającej na wymianie posadzki w obiekcie sakralnym z dopuszczeniem wykonania ogrzewania podłogowego – kościół p.w. Św. Jakuba Apostoła wpisany do rejestru zabytków – Zespół kościoła parafialnego p. w. Św. Jakuba Apostoła pod nr A-97/507.
2019-01-28 14:10:50
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki.
2019-01-25 10:53:40
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym na części działki o nr ewid. 569/2 położonej w miejscowości Przesmyki, gmina Przesmyki polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „SDC4482B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
2019-01-11 11:27:03
  ...więcej

Obwieszczenie o wydniu decyzji o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym na części działki o nr ewid. 860/1 położonej w miejscowości Łysów, gmina Przesmyki polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „SDC4481B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
2019-01-11 10:38:20
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym na części działki o nr ewid. 569/2 położonej w miejscowości Przesmyki, gmina Przesmyki polegającą na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „SDC4482B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
2018-12-20 08:37:50
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym na części działki o nr ewid. 860/1 położonej w miejscowości Łysów, gmina Przesmyki polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „SDC4481B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
2018-12-20 08:26:47
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr ew. 606/11 położonej w miejscowości Przesmyki gmina Przesmyki, polegającej na wymianie posadzki w obiekcie sakralnym – kościele p.w. św. Jakuba Apostoła wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-97/507
2018-12-07 11:21:11
  ...więcej

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Przesmyki za rok szkolny 2017/2018
2018-12-06 10:31:22
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obiektu inwentarskiego – chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o nr ewid. 49/4 oraz 50 w miejscowości Lipiny, gm. Przesmyki”
2018-12-03 12:54:18
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym na części działki o nr ewid. 569/2 położonej w miejscowości Przesmyki, gmina Przesmyki polegającą na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „SDC4482B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
2018-10-12 11:40:47
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 113
następne