Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na działce o nr ewid. 595 położonej w miejscowości Przesmyki, gmina Przesmyki dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku biurowo – usługowego z powierzchnią sprzedaży do 91m2
2020-02-25 16:01:50
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o przekazaniu ponaglenia na niezałatwienie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki w terminie
2020-02-20 13:34:11
  ...więcej

Obwieszczenie Wójt aGminy Przesmyki o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2020-02-13 15:41:43
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu składającej się z 12 hal drobiarskich, każda o obsadzie 60 000 szt. wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach nr ew. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 753 i 754 w miejscowości Kamianki Lackie gmina Przesmyki, powiat siedlecki
2020-02-05 14:03:31
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o nowy terminie załatwienia sprawy w postępowaniu administarcyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2020-02-04 15:39:22
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o wniesieniu odołania od decyzji Wójta Gminy Przesmyki o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedleck
2020-02-03 13:17:35
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wszczętej z wniosku Gminy Przesmyki, ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce o nr ewid. 595 położonej w miejscowości Przesmyki, gmina Przesmyki polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku biurowo-usługowego z powierzchnią sprzedaży do 91 m2
2020-02-03 10:30:04
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na części działek nr ew. 916, 917, 918, 920 położonych w miejscowość Dąbrowa gmina Przesmyki, polegającej na realizacji zamierzenia „Wyprowadzenie linii kablowej SN 15kV z pola rozdzielni 15kV stacji 110/15kV GPZ Korczew kierunek Przesmyki”
2020-01-29 10:25:05
  ...więcej

Informacja Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywaniu robót geologicznych
2020-01-14 14:33:10
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki z dnia 07.01.2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce o nr ewid. 850/2, położonej w miejscowości Dąbrowa, gmina Przesmyki, polegającej na budowie wiaty do czasowego schronienia się przed niedogodnymi warunkami atmosferycznymi odwiedzających MUZEUM ZIEMIAŃSTWA W DĄBROWIE, na terenie ZESPÓŁU DWORSKO- PARKOWEGO Z POŁOWY XIX w. wpisanego pod nr rej.: A-336 z 30.12.1983 r.
2020-01-07 13:27:57
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki.
2020-01-03 15:16:25
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce o nr ewid. 595 położonej w miejscowości Przesmyki, gmina Przesmyki polegającej na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie wraz z termomodernizacją budynku biurowo-usługowego – Urzędu Gminy w Przesmykach
2019-12-30 09:45:50
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wszczętej z wniosku Muzeum Regionalnego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce, dotyczącej ustalenia inwestycji celu publicznego na działce o nr ewid. 850/2, położonej w miejscowości Dąbrowa, gmina Przesmyki, polegającą na budowie wiaty do czasowego schronienia się przed niedogodnymi warunkami atmosferycznymi odwiedzających MUZEUM ZIEMIAŃSTWA W DĄBROWIE, na terenie ZESPÓŁU DWORSKO- PARKOWEGO Z POŁOWY XIXw. wpisany pod nr rej.: A-336 z 30.12.1983r.
2019-12-13 10:36:20
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2019-12-10 13:39:06
  ...więcej

Obwiescczenie/zawiadomienie o wniesieniu ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie i przewlekłość w załatwieniu sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2019-12-09 14:11:54
  ...więcej

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2019-11-18 14:24:46
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o nowy terminie załatwienia sprawy w postępowaniu administarcyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2019-11-18 14:17:40
  ...więcej

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2019-11-18 11:17:52
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o wydaniu postanowienia o powołaniu biegłego w celu dokonania weryfikacji raportu o oddziaływaniu na środowisko i sporządzenia opinii dotyczącej oceny wpływu na środowisko i ludzi planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki.
2019-11-08 12:12:22
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce o nr ewid. 850/2 położonej w miejscowości Dąbrowa, gmina Przesmyki polegającej na realizacji zamierzenia Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie – budowie wiaty na terenie Zespołu dworsko-parkowego z połowy XIX w. wpisanego pod nr rej.: A-336 z 30.12.1983 r.
2019-11-05 14:39:17
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 143
następne