ZARZĄDZENIE NR W.120.1.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 4 stycznia 2022 r.

w sprawie dnia wolnego od pracy

 Zarządzenie W.120.1.2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-02-08 08:45:11.
ZARZĄDZENIE NR W.120.2.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 20 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przesmykach

 Zarządzenie. W.120.2.2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-02-08 08:46:04 | Data modyfikacji: 2022-04-26 08:33:29.
ZARZĄDZENIE NR W.120.3.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przesmykach

 Zarządzenie W.120.3.2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-02-08 08:54:10.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.1.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 5 stycznia 2022 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

 Zarządzenie.W.0050.1.2022.2022-01-05.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-02-08 08:59:58.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.2.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 17 stycznia 2022 r.

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce nr 464/1 w miejscowości Wólka Łysowska

 Zarządzenie.W.0050.2.2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-02-08 09:03:16.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.3.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 9 luty 2022 r.

w sprawie powierzenia pełniącego obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przesmykach

 Zarządzenie W.0050.3.2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-04-26 08:39:57 | Data modyfikacji: 2022-04-26 10:58:31.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.4.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 9 luty 2022 r.

w sprawie powierzenia pełniącego obowiązki Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Przesmykach

 Zarządzenie W.0050.4.2022 GBP.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-04-26 08:40:25 | Data modyfikacji: 2022-04-26 10:59:28.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.5.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 14 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Przesmyki na 2022 rok

 Zarządzenie W.0050.5.2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-04-26 08:41:43.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.6.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce nr 458/1 w miejscowości Stare Rzewuski

 Zarządzenie W.0050.6.2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-04-26 09:00:08.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.7.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2021 rok , sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Przesmyki.

 Zarządzenie W.0050.7.2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-04-26 09:44:25.
ZARZĄDZENIE NR W.120.4.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 25 marca 2022 r.

W SPRAWIE ZASAD PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI I ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA REALIZACJI ZADANIA- „CYFROWA GMINA” REALIZOWANEGO W RAMACH V OSI PRIORYTETOWEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020

 ZARZĄDZENIE NR W.120.4.2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-05-18 09:16:45.
ZARZĄDZENIE NR W.120.5.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości dla środków Funduszu Pomocowego dla Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa

 ZARZĄDZENIE NR W.120.5.2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-05-18 09:18:32.
ZARZĄDZENIE NR W.120.6.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 29 kwietnia 2022 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia norm zużycia paliw płynnych dla samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych do odśnieżania dróg oraz zasady rozliczania paliw płynnych dla samochodów ciężarowych do odśnieżania dróg będących własnością Gminy Przesmyki

 ZARZĄDZENIE NR W.120.6.2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-05-18 09:20:32.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.8.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Przesmykach za 2021 rok

 ZARZĄDZENIE NR W.0050.8.2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-05-18 10:30:17.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.9.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Przesmykach za 2021 rok

 ZARZĄDZENIE NR W.0050.9.2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-05-18 10:31:11.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.10.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 6 maja 2022 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Przesmyki za rok 2021

 ZARZĄDZENIE NR W.0050.10.2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-06-01 09:45:01 | Data modyfikacji: 2022-06-01 10:08:54.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.11.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 16 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Przesmyki na 2022 rok

 Zarządzenie.W.0050.11.2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-06-01 09:48:28.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.12.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Łysowie, Łysów 89

 Zarządzenie.W.0050.12.2022-przeprowadzenie konkursu na dyrektora.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-06-01 09:51:12.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.13.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Przesmyki na 2022 rok

 Zarządzenie W.0050.13.2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-06-01 09:54:32.
ZARZĄDZENIE NR W.120.7.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na realizację zadań z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2022

 ZARZĄDZENIE NR W.120.7.2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-06-07 13:44:20.
ZARZĄDZENIE NR W.120.8.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na realizację zadań z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2022

 ZARZĄDZENIE NR W.120.8 .2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-06-07 13:45:12.
ZARZĄDZENIE NR W.120.9.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika VAT oraz wskaźnika struktury sprzedaży do stosowania w Urzędzie Gminy Przesmyki

 ZARZĄDZENIE NR W.120.9.2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-06-07 13:46:03.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.14.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łysowie

 ZARZĄDZENIE NR W.0050.14.2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-06-07 13:47:17.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.15.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łysowie

 Zarządzenie.W.0050.15.2022-zatwierdzenie konkursu na Dyrektora Z.Sz. w Łysowie.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-09-12 13:58:29.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.16.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 5 lipca 2022 r.

w sprawie ustalenia ceny odbioru nieczystości płynnych z lokali użytkowych stanowiących mienie gminne oraz z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, podłączonych do biologicznych oczyszczalni ścieków

 ZARZĄDZENIE NR W.0050.16.2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-09-12 14:10:08.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.17.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 27 licpa 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Przesmyki na 2022 rok

 ZARZĄDZENIE NR W.0050.17.2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-09-12 14:12:12.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.18.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 1 sierpnia 2022 r.

w sprawie określenia stawek opłat i zasad wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Przesmyki

 ZARZĄDZENIE NR W.0050.18.2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-09-12 14:14:56.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.19.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 1 sierpnia 2022 r.

w sprawie ustalenia opłaty za dostawę energi cieplnej do lokali użytkowych stanowiących mienie gminne oraz do lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 ZARZĄDZENIE NR W.0050.19.2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-09-12 14:20:42.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.20.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 22 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Przesmyki na 2022 rok

 ZARZĄDZENIE NR W.0050.20.2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-09-12 14:23:14.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.21.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 22 sierpnia 2022 r.
 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-09-12 14:27:59.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.22.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działkach nr ew. 450 i 313 położonych w miejscowości Dąbrowa

 ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-09-12 14:28:44.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.23.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 29 sierpnia 2022 r.

W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przesmyki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022r.

 ZARZĄDZENIE NR W.0050.23.2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-09-12 14:32:12 | Data modyfikacji: 2022-09-12 14:49:51.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.24.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Przesmyki na 2022 rok

 ZARZĄDZENIE NR W.0050.24.2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-09-12 14:37:36.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.25.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 1 września 2022 r.

w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przesmyki

 ZARZĄDZENIE NR W.0050.25.2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-09-12 14:38:33.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.26.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 1 września 2022 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkół w Łysowie w przypadku jego nieobecności

 ZARZĄDZENIE NR W.0050.26.2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-09-12 14:47:00.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.27.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 1 września 2022 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkół w Przesmykach w przypadku jego nieobecności

 ZARZĄDZENIE NR W.0050.27.2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-09-12 14:47:35.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.28.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 1 września 2022 r.

w sprawie określenia stawek opłat i zasad wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Przesmyki

 ZARZĄDZENIE NR W.0050.28.2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-09-12 14:48:23.
ZARZĄDZENIE NR W.120.10.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na realizację zadań z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2022.

 ZARZĄDZENIE NR W.120.10.2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-09-12 15:14:50.
ZARZĄDZENIE NR W.120.11.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 4 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przesmykach

 ZARZĄDZENIE NR W.120.11.2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-09-12 15:18:20.
ZARZĄDZENIE NR W.120.12.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 11 lipca 2022 r.
 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-09-12 15:19:00.
ZARZĄDZENIE NR W.120.13.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 22 sierpnia 2022 r.


w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na realizację zadań z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2022

 ZARZĄDZENIE NR W.120.13.2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-09-12 15:21:44 | Data modyfikacji: 2022-09-12 15:35:35.
ZARZĄDZENIE NR W.120.14.2022 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 22 sierpnia 2022 r.


w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na realizację zadań z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2022

 ZARZĄDZENIE NR W.120.14.2022.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-09-12 15:24:12 | Data modyfikacji: 2022-09-12 15:33:55.
Data wprowadzenia: 2022-09-12 15:24:12
Data modyfikacji: 2022-09-12 15:33:55
Opublikowane przez: Katarzyna Serementa