Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki
o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej
do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z
infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego
na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w
miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow.
siedlecki
 ZpOś.6220.3.2019...pdf

Opublikowane przez: Anna Krzymowska | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2021-08-02 08:24:54.
Data wprowadzenia: 2021-08-02 08:24:54
Autor: Wójt Gminy Przesmyki
Opublikowane przez: Anna Krzymowska
« powrót