Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki
o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej
do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie obory wolnostojącej dla
bydła mlecznego na działce o nr ewid.gr.76/2,
obręb Kaliski, gmina Przesmyki, powiat siedlecki,
województwo mazowieckie.
 ZpOś.6220.7.2020...pdf

Opublikowane przez: Anna Krzymowska | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2021-08-02 08:28:58.
Data wprowadzenia: 2021-08-02 08:28:58
Autor: Wójt Gminy Przesmyki
Opublikowane przez: Anna Krzymowska
« powrót