ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE o niezałatwieniu w
terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia p.n. "Budowa instalacji
fotowoltaicznej Lipiny 2 o mocy do 2,2 MW wraz z
niezbędną infrastrukturą techbniczną " na
części działek nr 581/1 i 581/2 obręb Lipiny,
gmina Przesmyki
 ZpOś.6220.2.2021...pdf

Opublikowane przez: Anna Krzymowska | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2021-08-02 08:34:13 | Data modyfikacji: 2021-08-02 10:43:44.
Data wprowadzenia: 2021-08-02 08:34:13
Data modyfikacji: 2021-08-02 10:43:44
Autor: Wójt Gminy Przesmyki
Opublikowane przez: Anna Krzymowska
« powrót