Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki
o wydaniu decyzji znak ZpOś.6620.2.2020o
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
przedsięwzięcia polegającego na „Budowie
budynku inwentarskiego – chlewni oraz
zwiększeniu obsady w istniejącej chlewni na
działce o nr ewid. 53/2 w miejscowości Raczyny,
gmina Przesmyki”
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZpOś.6220.2.2020.pdf

Opublikowane przez: Anna Krzymowska | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2021-08-02 11:25:15.
Data wprowadzenia: 2021-08-02 11:25:15
Autor: Wójt Gminy Przesmyki
Opublikowane przez: Anna Krzymowska
« powrót