Decyzja ZpOś.6220.2.2020 z dnia 30 lipca 2021r o
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
przedsięwzięcia polegającego na „Budowie
budynku inwentarskiego – chlewni oraz
zwiększeniu obsady w istniejącej chlewni na
działce o nr ewid. 53/2 w miejscowości Raczyny,
gmina Przesmyki”

Charakterystyka przedsięwzięcia

 Decyzja ZpOś.6220.2.2020...pdf

Opublikowane przez: Anna Krzymowska | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2021-08-02 11:31:38.
Data wprowadzenia: 2021-08-02 11:31:38
Autor: Wójt Gminy Przesmyki
Opublikowane przez: Anna Krzymowska
« powrót