OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy Przesmyki zawiadamia, że na wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostała w Przesmykach, ul. Narutowicza 3, 08-109 Przesmyki w dniu 13 sierpnia 2021r. zostało wszcę te postępowanie administracyjne w w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach o nr ewid. 606/8 i 606/11 w miejscowości Przesmykipolegającej na projekcie ogrzewania podłogowego wraz z odtworzeniem posadzki i warstw wykończeniowych, projektem zewnętrznej kotłowni gazowej oraz budową pochylni dla niepełnosprawnych, remontem dachu oraz malowaniem wnętrza w Kościele św. Jakuba Apostała w Przesmykach, remontem istniejącej bramo-dzwonnicy.

 Obwieszczenie o lokalizacji celu publicznego 6733.2.2021.pdf

Opublikowane przez: Dorota Głażewska | Data wprowadzenia: 2021-08-13 15:28:36.
Data wprowadzenia: 2021-08-13 15:28:36
Opublikowane przez: Dorota Głażewska
« powrót