Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o wydaniu
decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na budowie
instalacji fotrowoltaicznej Lipiny 1 o mocy do 1
MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
na części działek nr 581/1 i 581/2 obreb
Lipiny, gmina Przesmyki

Decyzja ZpOś.6730.15.2021.pdf

 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZpOś.6730.15.2021.pdf

Opublikowane przez: Dorota Głażewska | Data wprowadzenia: 2021-09-16 09:52:05 | Data modyfikacji: 2021-09-16 09:57:24.
Data wprowadzenia: 2021-09-16 09:52:05
Data modyfikacji: 2021-09-16 09:57:24
Opublikowane przez: Dorota Głażewska
« powrót