OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego na działkach o nr ewid. 1119, 1118,
1087 i 1067 połozonej w miejscowości Łysów
polegajacej na budowie sieci gazowej ś.c.
PE160x9,1 o długości ok. 705,3mb.
 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania ZpOś.6733.2.2022.pdf

Opublikowane przez: Dorota Głażewska | Data wprowadzenia: 2022-02-18 11:52:54.
Data wprowadzenia: 2022-02-18 11:52:54
ObowižEzuje od: 2022-02-18
Opublikowane przez: Dorota Głażewska
« powrót