OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
na działkach o nr ewid. 1119, 1118, 1087 i 1067
połozonej w miejscowości Łysów polegajacej na
budowie sieci gazowej ś.c. PE160x9,1 o długości
ok. 705,3mb.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZpOś.6733.2.2022.pdf

Opublikowane przez: Dorota Głażewska | Data wprowadzenia: 2022-03-11 15:21:59 | Data modyfikacji: 2022-03-15 11:43:10.
Data wprowadzenia: 2022-03-11 15:21:59
Data modyfikacji: 2022-03-15 11:43:10
Opublikowane przez: Dorota Głażewska
« powrót