Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr
360705W Górki -Kukawki -Tarkówek -Kamnianki
Lackie o długości 3,4163 km gmina Przesmyki,
pow. siedlecki, woj. mazowieckie" zlokalizowanego
na działkach nr 84/2 obręb Tarkówek, nr 35
obręb Zalesie, nr 295/1, 199/3, 199/4 i 199/5
obręb Kukawki
 Obwieszczenie o wszczęciu ZpOś.6220.1.2022.pdf

Opublikowane przez: Dorota Głażewska | Data wprowadzenia: 2022-03-29 11:00:34.
Data wprowadzenia: 2022-03-29 11:00:34
Opublikowane przez: Dorota Głażewska
« powrót