Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki
o zakończeniu postępowania w sprawie
zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie obory wolnostojącej dla
bydła mlecznego na działce o nr ewid.gr.76/2,
obręb Kaliski, gmina Przesmyki, powiat siedlecki,
województwo mazowieckie.
 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania ZpOś.6220.7.2020.pdf

Opublikowane przez: Dorota Głażewska | Data wprowadzenia: 2022-05-31 13:25:28.
Data wprowadzenia: 2022-05-31 13:25:28
Opublikowane przez: Dorota Głażewska
« powrót