Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki
o zakończeniu postępoiwania w sprawie
zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z
infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego
na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w
miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow.
siedlecki
 Zawiadomienie o zakończeniu ZpOś.6220.3.2019 z dn. 01.08.2022r..pdf

Opublikowane przez: Dorota Głażewska | Data wprowadzenia: 2022-08-01 11:17:39.
Data wprowadzenia: 2022-08-01 11:17:39
Opublikowane przez: Dorota Głażewska
« powrót