Obwieszczenie/zawiadomienie o wniesieniu odołania
od decyzji Wójta Gminy Przesmyki o odmowie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
na realizację inwestycji polegającej na budowie
obory wolnostojącej dla bydła mlecznego na
działce o nr ewid.gr.76/2, obręb Kaliski, gmina
Przesmyki, powiat siedlecki, województwo
mazowieckie
 Obwieszczenie o przekazaniu odwołania do SKO ZpOś.6220.7.2020.pdf

Opublikowane przez: Dorota Głażewska | Data wprowadzenia: 2022-09-22 11:41:36 | Data modyfikacji: 2022-09-22 11:42:25.
Data wprowadzenia: 2022-09-22 11:41:36
Data modyfikacji: 2022-09-22 11:42:25
Opublikowane przez: Dorota Głażewska
« powrót