Obwieszczenie/zawiadomienie o wniesieniu odołania
od decyzji Wójta Gminy Przesmyki o odmowie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
na realizację inwestycji polegającej na
„Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą
towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o
numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości
Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
 Obwieszczenie o przekazaniu odwołania od decyzji ZpOś.6220.3.2019.pdf

Opublikowane przez: Dorota Głażewska | Data wprowadzenia: 2022-10-24 15:11:58.
Data wprowadzenia: 2022-10-24 15:11:58
Opublikowane przez: Dorota Głażewska
« powrót