Obwieszczenie/zawiadomienie o wniesieniu odołania
od decyzji Wójta Gminy Przesmyki o odmowie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
na realizację inwestycji polegającej na
„Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą
towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o
numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości
Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
 Obwieszczenie o przekazaniu odwołania od decyzji ZpOś.6220.2.2019.pdf

Opublikowane przez: Dorota Głażewska | Data wprowadzenia: 2022-10-25 15:01:46.
Data wprowadzenia: 2022-10-25 15:01:46
Opublikowane przez: Dorota Głażewska
« powrót