Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o wszczęciu
postępowania w sprawie o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzięcia polegającego na budowie
instalacji fotowoltaicznej „Kamianki Lackie”
wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 5
MW na działkach nr 325/2, 327/1, 327/2 i 327/4
położonych w obrębie ewidencyjnym Kamianki
Lackie, gmina Przesmyki
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ZpOś.6220.3.2023.pdf

Opublikowane przez: Dorota Głażewska | Data wprowadzenia: 2023-03-30 13:34:36.
Data wprowadzenia: 2023-03-30 13:34:36
ObowižEzuje od: 2023-03-30
Opublikowane przez: Dorota Głażewska
« powrót