Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o
dopuszczeniu dowodu zbiorcza informacja o
istniejących i planowanych (postępowanie
administracyjne w toku) przedsięwzięciach
mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko na terenie Gminy Przesmyki w związku
z planowanym przedsięwzięciem polegającym na
budowie 9 hal drobiarskich wraz z infrastrukturą
towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na
części działek nr 111, 113/1, 113/2, 114, 115,
116, 117/1, 117/2 i 118 położonych w
miejscowości Głuchówek, gmina Przesmyki, powiat
siedlecki, województwo mazowieckie
 Obwieszczenie o dopuszczeniu dowodu Zbiorczej informacji ZpOś.6220.4.2023.pdf

Opublikowane przez: Dorota Głażewska | Data wprowadzenia: 2023-06-02 15:34:21.
Data wprowadzenia: 2023-06-02 15:34:21
Opublikowane przez: Dorota Głażewska
« powrót