Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na budowie obory wolnostojącej dla bydła mlecznego na działce o nr ewid.gr.76/2, obręb Kaliski, gmina Przesmyki, powiat siedlecki, województwo mazowieckie
2022-08-24 11:36:29
  ...więcej

Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na budowie zespołu hal drobiarskich o łącznej obsadzie 282 000 sztuk, tj. 1128 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 603/1, 603/2, 604, 605, 606 i 607 położonych w miejscowości Lipiny, gmina Przesmyki
2022-08-05 14:42:44
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na działce o nr ew. 850/2 położonej w miejscowości Dąbrowa, gmina Przesmyki polegającej na budowie oficyny dworskiej z oranżerią na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, gm. Przesmyki
2022-08-02 15:23:13
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o zakończeniu postępoiwania w sprawie zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2022-08-01 11:17:39
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na działce o nr ew. 850/2 położonej w miejscowości Dąbrowa, gmina Przesmyki polegającej na budowie oficyny dworskiej z oranżerią na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, gm. Przesmyki
2022-07-12 15:13:59
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszanego postępowania w sprawie zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostojącej dla bydła mlecznego na działce o nr ewid.gr.76/2, obręb Kaliski, gmina Przesmyki, powiat siedlecki, województwo mazowieckie
2022-07-08 11:17:09
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o wydanym postanowieniu na podstawie art. 77 ust.9 ustawy "OOŚ" w sprawie zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2022-07-05 15:35:09
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2022-07-01 13:36:35
  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie
2022-06-30 11:46:16
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o zakończeniu postępowania w sprawie zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2022-06-15 15:13:46
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2022-06-01 10:18:24
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2022-06-01 10:17:24
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o zakończeniu postępowania w sprawie zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostojącej dla bydła mlecznego na działce o nr ewid.gr.76/2, obręb Kaliski, gmina Przesmyki, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
2022-05-31 13:25:28
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2022-05-30 15:36:11
  ...więcej

Wójt Gminy Przesmyki ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łysowie
2022-05-30 11:40:26
ZARZĄDZENIE NR W.0050.12.2022 WÓJTA GMINY PRZESMYKIz dnia 25 maja 2022 r.w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Łysowie, Łysów 89  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łysów długości 1,626 km gmina Przesmyki, pow. siedlecki
2022-05-26 14:36:21
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 360705W Górki -Kukawki -Tarkówek -Kamnianki Lackie o długości 3,4163 km gmina Przesmyki, pow. siedlecki, woj. mazowieckie"
2022-05-26 14:19:31
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego naPrzebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Raczyny długości 1,849 km gmina Przesmyki, pow. siedlecki
2022-05-26 14:05:12
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na„Przebudowie drogi gminnej nr 390707W Dąbrowa – Zaborów – granica Gminy Platerów – Hruszew długości 3,743 km gmina Przesmyki, pow. siedlecki”
2022-05-26 13:31:20
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o wystapieniu do organów w związku ze sprzecznym uzgodnieniem w sprawie zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2022-05-25 15:07:20
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 376
poprzednie     następne