POSTANOWIENIE nr 38/2023 Komisarz Wyborczego w Siedlcach z dnia 27 kwietnia 2023 r.
2023-05-05 14:34:51
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynami energii na działce nr 212/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Kamianki - Czabaje, gmina Przesmyki
2023-04-24 12:25:12
  ...więcej

OBWIESZCZENIE
2023-04-20 12:03:59
Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie  ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
2023-04-06 11:15:33
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej „Kamianki Lackie” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 5 MW na działkach nr 325/2, 327/1, 327/2 i 327/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Kamianki Lackie, gmina Przesmyki
2023-03-30 13:34:36
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o zakończeniu postępowania w sprawie zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynami energii na działce nr 212/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Kamianki - Czabaje, gmina Przesmyki
2023-03-21 15:39:02
  ...więcej

Dodatek gazowy (gaz ziemny) - refundacja podatku VAT
2023-03-08 09:23:39
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze wstępnych wniosków o dofinansowanie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
2023-02-24 08:14:21
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynami energii na działce nr 212/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Kamianki - Czabaje, gmina Przesmyki
2023-02-22 08:52:18
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynami energii na działce nr 212/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Kamianki - Czabaje, gmina Przesmyki
2023-02-06 12:26:13
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającego na „Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr ewid. 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2023-02-06 12:15:57
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającego na „Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr ewid. 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2023-02-06 12:10:18
  ...więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu :Programu ochrony środowiska dla gminy Przesmyki na lata 2023-2028" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzona dla ww. dokumentu
2023-01-27 10:46:46
  ...więcej

Wydanie opinii w/s powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Przesmykach oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przesmykach
2023-01-05 08:50:16
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2022-12-15 12:18:57
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów ciężarowych
2022-11-23 14:16:13
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2022-11-22 13:05:23
  ...więcej

Informacja o przystąpieniu do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych
2022-11-04 14:22:38
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o wniesieniu odołania od decyzji Wójta Gminy Przesmyki o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2022-10-25 15:01:46
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o wniesieniu odołania od decyzji Wójta Gminy Przesmyki o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2022-10-24 15:11:58
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 401
poprzednie     następne