Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2022-06-01 10:18:24
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2022-06-01 10:17:24
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o zakończeniu postępowania w sprawie zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostojącej dla bydła mlecznego na działce o nr ewid.gr.76/2, obręb Kaliski, gmina Przesmyki, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
2022-05-31 13:25:28
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2022-05-30 15:36:11
  ...więcej

Wójt Gminy Przesmyki ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łysowie
2022-05-30 11:40:26
ZARZĄDZENIE NR W.0050.12.2022 WÓJTA GMINY PRZESMYKIz dnia 25 maja 2022 r.w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Łysowie, Łysów 89  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łysów długości 1,626 km gmina Przesmyki, pow. siedlecki
2022-05-26 14:36:21
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 360705W Górki -Kukawki -Tarkówek -Kamnianki Lackie o długości 3,4163 km gmina Przesmyki, pow. siedlecki, woj. mazowieckie"
2022-05-26 14:19:31
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego naPrzebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Raczyny długości 1,849 km gmina Przesmyki, pow. siedlecki
2022-05-26 14:05:12
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na„Przebudowie drogi gminnej nr 390707W Dąbrowa – Zaborów – granica Gminy Platerów – Hruszew długości 3,743 km gmina Przesmyki, pow. siedlecki”
2022-05-26 13:31:20
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o wystapieniu do organów w związku ze sprzecznym uzgodnieniem w sprawie zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2022-05-25 15:07:20
  ...więcej

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łysów długości 1,626 km gmina Przesmyki, pow. siedlecki
2022-05-06 15:36:40
  ...więcej

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego naPrzebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Raczyny długości 1,849 km gmina Przesmyki, pow. siedlecki
2022-05-05 11:28:40
  ...więcej

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na„Przebudowie drogi gminnej nr 390707W Dąbrowa – Zaborów – granica Gminy Platerów – Hruszew długości 3,743 km gmina Przesmyki, pow. siedlecki”
2022-05-05 11:26:46
  ...więcej

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 360705W Górki -Kukawki -Tarkówek -Kamnianki Lackie o długości 3,4163 km gmina Przesmyki, pow. siedlecki, woj. mazowieckie"
2022-05-05 11:24:02
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2022-05-04 12:52:54
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2022-05-04 12:48:17
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łysów długości 1,626 km gmina Przesmyki, pow. siedlecki
2022-04-04 15:31:03
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego naPrzebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Raczyny długości 1,849 km gmina Przesmyki, pow. siedlecki
2022-04-04 11:50:34
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2022-04-04 11:48:22
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2022-04-04 11:43:16
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 366
poprzednie     następne