Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego naPrzebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Raczyny długości 1,849 km gmina Przesmyki, pow. siedlecki
2022-05-05 11:28:40
  ...więcej

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na„Przebudowie drogi gminnej nr 390707W Dąbrowa – Zaborów – granica Gminy Platerów – Hruszew długości 3,743 km gmina Przesmyki, pow. siedlecki”
2022-05-05 11:26:46
  ...więcej

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 360705W Górki -Kukawki -Tarkówek -Kamnianki Lackie o długości 3,4163 km gmina Przesmyki, pow. siedlecki, woj. mazowieckie"
2022-05-05 11:24:02
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2022-05-04 12:52:54
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2022-05-04 12:48:17
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łysów długości 1,626 km gmina Przesmyki, pow. siedlecki
2022-04-04 15:31:03
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego naPrzebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Raczyny długości 1,849 km gmina Przesmyki, pow. siedlecki
2022-04-04 11:50:34
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2022-04-04 11:48:22
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2022-04-04 11:43:16
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na„Przebudowie drogi gminnej nr 390707W Dąbrowa – Zaborów – granica Gminy Platerów – Hruszew długości 3,743 km gmina Przesmyki, pow. siedlecki”
2022-03-30 13:40:43
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 360705W Górki -Kukawki -Tarkówek -Kamnianki Lackie o długości 3,4163 km gmina Przesmyki, pow. siedlecki, woj. mazowieckie" zlokalizowanego na działkach nr 84/2 obręb Tarkówek, nr 35 obręb Zalesie, nr 295/1, 199/3, 199/4 i 199/5 obręb Kukawki
2022-03-29 11:00:34
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o wydaniu postanowienie o zawieszeniu sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostojącej dla bydła mlecznego na działce o nr ewid.gr.76/2, obręb Kaliski, gmina Przesmyki, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
2022-03-23 15:59:22
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach o nr ewid. 1119, 1118, 1087 i 1067 połozonej w miejscowości Łysów polegajacej na budowie sieci gazowej ś.c. PE160x9,1 o długości ok. 705,3mb.
2022-03-11 15:21:59
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2022-03-02 10:44:20
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2022-03-02 10:42:56
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostojącej dla bydła mlecznego na działce o nr ewid.gr.76/2, obręb Kaliski, gmina Przesmyki, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
2022-03-02 10:37:35
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach o nr ewid. 1119, 1118, 1087 i 1067 połozonej w miejscowości Łysów polegajacej na budowie sieci gazowej ś.c. PE160x9,1 o długości ok. 705,3mb.
2022-02-18 11:52:54
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2022-02-02 11:10:09
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2022-02-02 11:09:12
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostojącej dla bydła mlecznego na działce o nr ewid.gr.76/2, obręb Kaliski, gmina Przesmyki, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
2022-02-02 10:48:21
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 355
poprzednie     następne