Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2021-11-02 11:56:05
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o wypłynięciu ponaglenia i przkazaniu akt sprawy do SKO zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2021-11-02 10:22:59
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o wypłynięciu ponaglenia i przkazaniu akt sprawy do SKO zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2021-11-02 10:22:32
  ...więcej

WÓJT GMINY PRZESMYKI OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY NA ODDANIE W NAJEM NA OKRES 10 LAT DWÓCH LOKALI UŻYTKOWYCH MIESZCZĄCYCH SIĘ W BUDYNKU USŁUGOWO-BIUROWYM PRZY UL. 11 LISTOPADA 13, 08-109 PRZESMYKI NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, REHABILITACJI ORAZ STOMATOLOGII.
2021-10-29 15:43:23
Ogłoszenie z załącznikami   ...więcej

UNIEWAŻNIENIE PIERWSZEGO PRZETARGU PISEMNEGO OGRANICZONEGO NA ODDANIE W NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
2021-10-19 13:02:49
  Wójt Gminy Przesmyki unieważnia pierwszy przetarg pisemny ograniczony na oddanie  w najem na okres 10 lat dwóch lokali użytkowych mieszczących się w budynku  usługowo-biurowym przy ul. 11 listopada 13, 08-109 Prz  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie i rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie, gm. Przesmyki na dziłce o nr ew. 313
2021-10-15 15:49:37
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki z dnia 01 października 2021r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu ogrzewania podłogowego wraz z odtworzeniem posadzki i warstw wykończeniowych, zewnętrznej kotłowni gazowej oraz budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych i remoncie dachu wraz z malowaniem wnętrza KOŚCIÓŁA P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA i remontem DZWONNICY - wpisane do rejestru zabytków jako Zespół kościoła parafialnego pw. św. Jakuba Apostoła pod nr rej. A- 97/507.
2021-10-01 14:02:26
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2021-10-01 12:33:30
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2021-10-01 12:33:01
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Budowa instalacji fotowoltaicznej Lipiny 2 o mocy do 2,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techbniczną " na części działek nr 581/1 i 581/2 obręb Lipiny, gmina Przesmyki
2021-09-30 12:40:30
  ...więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 20 września 2021 r.
2021-09-22 14:40:44
o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Przesmyki, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 r.  ...więcej

Wójt Gminy Przesmyki ogłasza pierwszy przetarg pisemny ograniczony na oddanie w najem na okres 10 lat dwóch lokali użytkowych w miejscowości Przesmyki
2021-09-17 15:26:20
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotrowoltaicznej Lipiny 1 o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek nr 581/1 i 581/2 obreb Lipiny, gmina Przesmyki
2021-09-16 09:52:05
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2021-09-02 14:13:43
Wójy Gminy Przesmyki zawiadamia, że na wniosek Związku Komunalnego "Paprotnia", ul. Jana Pawła II 20 08-107 Paprotnia w dniu 09 września 2021r. zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji iwestycji celu   ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2021-09-01 14:22:50
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2021-09-01 14:22:05
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostojącej dla bydła mlecznego na działce o nr ewid.gr.76/2, obręb Kaliski, gmina Przesmyki, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
2021-09-01 14:21:05
  ...więcej

O G Ł O S Z E N I E O I PRZETARGU NA ODDANIE W DZIERŻAWE POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO STANOWIĄCEGO MAGAZYN POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁYSÓW ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA DZIAŁCE NR 1352
2021-08-31 15:40:07
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Budowa instalacji fotowoltaicznej Lipiny 2 o mocy do 2,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techbniczną " na części działek nr 581/1 i 581/2 obręb Lipiny, gmina Przesmyki
2021-08-30 11:16:02
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2021-08-13 15:28:36
Wójt Gminy Przesmyki zawiadamia, że na wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostała w Przesmykach, ul. Narutowicza 3, 08-109 Przesmyki w dniu 13 sierpnia 2021r. zostało wszcę te postępowanie administracyjne w w sprawie ust  ...więcej

Pokazano 41 - 60 z 341
poprzednie     następne