bip.przesmyki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Przesmyki www.przesmyki.pl
Elektroniczne doręczanie dokumentów strona główna 

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego. Warunkiem skorzystania z takiej formy dostarczenia dokumentów jest posiadanie konta na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl (konto jest bezpłatne) oraz posiadanie ważnego, kwalifikowanego podpisu cyfrowego.

2. Złożenie bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Przesmykach, w Biurze Obsługi Interesanta parter, ul. 11 Listopada 13, w godzinach pracy Urzędu na następujących nośnikach danych:
a) Płyta CD/DVD
b) Pamięć masowa USB

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

2. Akceptowalne formaty załączników to:
a) DOC, RTF
b) XLS
c) CSV
d) TXT
e) GIF, TIF, BMP, JPG
f) PDF
g) ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA na platformie ePUAP

 

URZĄD GMINY W PRZESMYKACH (adres skrytki /ugprzesmyki/skrytka)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZESMYKACH (adres skrytki /gopsprzesmyki/skrytka)

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK W PRZESMYKACH (jednostkę zlikwidowano z dniem 30 czerwca 2020 r. UCHWAŁĄ NR XVI/100/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia 30 marca 2020 r.)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szaban | Data wprowadzenia: 2017-06-14 10:34:38 | Data modyfikacji: 2020-09-16 14:01:47.
Data wprowadzenia: 2017-06-14 10:34:38
Data modyfikacji: 2020-09-16 14:01:47
Opublikowane przez: Krzysztof Szaban
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przesmyki.pl