bip.przesmyki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Przesmyki www.przesmyki.pl
Opinie RIO strona główna 
OPINIA W SPR MOŻ FIN DEFICYTU OKR W UCHW.
BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK
 UCHWAŁA w spr fin def okr w uchwale budżetowej na 2024 rokt.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2024-01-03 14:29:37.
Opinia o WPF na lata 2024-2028
 Opinia o projekcie WPF na 2024 - 2028 rok UCHWALA_3.h.-150-2023_1_akt.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2023-12-12 12:42:33.
Opinia o projekcie budżetu na 2024 rok
 Opinia RIO o projekcie budżetu na 2024r UCHWALA_3.c.-147-2023_1_akt.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2023-12-12 12:41:52.
Uchwała RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w/s
absolurtorium za 2022 rok
 UCHWALA opinia o wniosku komisji rewizyjnej do absolutorium 2022 roku.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2023-05-22 09:25:36.
O sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2022
rok
 DO SPR OPISOWEGO ZA 2022 OPINIA UCHWALA_3.e.-94-2023_1_akt.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2023-05-16 15:30:14.
O WPF na lata 2023-2026
 UCHWALA_RIO opinia o WPF 2023.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2023-02-24 08:27:47.
O budżecie Gminy na 2023 rok
 UCHWALA_opinia o budżecie 2023.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2023-02-24 08:26:15.
opinia o proj WPF na 2023-2026
 ( 2023-2026)UCHWALA_opinia WPF o projekcie.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2023-02-24 08:25:31.
Opinia o projekcie budżetu na 2023 rok
 UCHWALA opinia_projekt budżetu 2023.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2023-02-24 08:21:02.
O proj uchwały budż na 2023 rok oraz
możliwości sfinansowania długu gminy
 UCHWALA_projekt budżetu 2023.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2022-12-02 12:54:26.
O projekcie WPF na lata 2023-2026
 UCHWALA_opinia WPF o projekcie.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2022-12-02 12:53:15.
Opinia o wniosku komisji rewizyjnej do
absolutorium 2022 roku
 Opinia RIO o wniosku komisji rewizyjnej do spr. za 2021 rok.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2022-06-08 10:01:48.
Uchwała w sprawie wydania opinii o przedlożonym
przez Wójta Gminy Przesmyki sprawozdaniu z
wykonania budżetu Gminy za 2021 rok
 opinia RIO o spr ops. za 2021 r .pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2022-04-19 13:42:23.
Uchwała RIO-o prawidłowości planowanej kwoty
długu Gminy przedstawionej w WPF na lata
2022-2025
 Uchwała RIO-o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy przedstawionej w WPF na lata 2022-2025.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2022-01-20 15:12:56.
Uchwała RIO-dotopinii o możliwości
sfinansowania planowanego deficytu określonego w
uchwale bud. na 2022 rok
 Uchwała RIO-dotopinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale bud. na 2022 rok.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2022-01-20 15:11:35.
Opinia o projekcie WPF na lata 2022-2025
 Opinia RIO w Spr WPF na lata 2022-2025.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2021-12-14 13:12:03.
Opinia RIO o proj Uchwały budzetowej i
możliwości sfinansowania deficytu Gminy
 opinia o proj uchw b na 2022 rok i moż sf. deficytu.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2021-12-14 13:09:20.
Opinia o inf o przeb wyk budż za I półrocze
2021 roku
 Opinia o inf za I półrocze 2021.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2021-10-11 13:44:55.
opinia o prawidlowości planowanej kwoty długu
okreslonego w WPF na 2021-2025
 opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu określonego w WPF na 2021 rok .pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2021-05-07 10:12:58.
opinia o mozliwosci sfinansowania planowanego
deficytu okreslonego w Uchwale budzetowej na 2021
rok
 opinia w sprawie możliwości sfinansowania planowanego deficytu okreslonego w uchwale budżetowej na 2021 rok.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2021-05-07 10:10:05.
opinia o prawidłowości kwoty dlugu
przedstawionej w WPF na lata 2021-2025
 opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu określonego w WPF na 2020 rok.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2021-05-07 10:08:15.
opinia o informacji oprzebiegu wyk budżettu za
2020 rok
 opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budzetu za I pórocze 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2021-05-07 10:01:01.
Opinia RIO o projekcie Uchwały budżetowej na
2021 rok

Opinia RIO o projekcie Uchwały budżetowej na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2020-12-22 09:15:47 | Data modyfikacji: 2020-12-22 09:17:26.
Opinia RIO o projekcie Uchwały budżetowej na
2021 rok

Opinia o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przesmyki na lata 2021-2025

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2020-12-22 09:00:35 | Data modyfikacji: 2020-12-22 09:06:32.
opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Przesmyki w sprawie wniosku dotyczącym
absolutorium za 2019 roku

opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminyn za 2019 rok

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2020-05-25 13:17:41.
Opinia RIO o sprawozdaniu za 2019 rok

uchwała rio

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2020-05-07 11:48:11 | Data modyfikacji: 2020-05-13 11:10:40.
Opinia RIO o prawidłowości dlugu gminy w WPF
Gminy na lata 2020-2025
 opinia o prawidlowości dlugu w WPF na 2020-2025.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2020-01-24 13:45:36.
Opinia RIO o prawidlowości sfinansowania deficytu
na rok 2020
 opinia w sprawie sfinansowania planowanego deficytu budzetu na 2020 rok.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2020-01-24 13:40:29.
Opinia o projekcie WPF na lata 2020-2025
 opinia w sprawie projektu WPF na lata 2020-2025.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2019-12-12 10:26:04.
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu na
2020 rok( do projektu budżetu 2020r)
 opinia do projektu budżtu 2020 rok.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2019-12-12 10:23:57.
Opinia RIO o przebiegu wykoanania budżetu i o
kszt . sie WPF za okres I półrocza 2019 roku
 Opinia o informacji za I półrocze 2019 roku.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2019-10-01 15:17:44.
opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
za 2018 rok
 opinia RIO za spr op za 2018 rok.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2019-05-16 08:52:16.
o mozliwości spłaty kredytu 500 tys. zl
 opinia o mozliwości sfinansowania kredytu 500 tys.(2018r)..pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2018-10-01 11:27:19.
o informacji półrocznej 2018 roku
 opinia RIO za I półrocze 2018 roku.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2018-10-01 11:21:06.
opinia o budżecie na 2018 rok

opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 2018 roku

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2018-01-10 14:20:12 | Data modyfikacji: 2018-01-10 14:21:28.
opinia w WPF na lata 2018-2023

opinia o WPF

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2018-01-10 14:01:14 | Data modyfikacji: 2018-01-10 14:08:35.
op. o proj.WPF 2018-2023
 Opinia o WPF do projektu WPF 2018- 2023 roku.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2018-01-03 11:23:20 | Data modyfikacji: 2018-01-03 11:23:57.
Op.RIO o proj budz 2018
 opinia o projekcie budżetu i sfin deficytu 2018 roku.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2018-01-03 11:16:37 | Data modyfikacji: 2018-01-03 11:19:29.
op RIO o spr.zaI pół 2017 roku
 opinia RIO o spr. za I pół za 2017 rok.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2018-01-03 11:08:46 | Data modyfikacji: 2018-01-03 11:09:33.
o wniosku komisji rewizyjnej za 2016 rok
 opinia RIO o wniosku komisji do absolutorium.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2017-05-17 10:28:04.
opinia o spr.za 2016 rok
 Opinia RIO o sprawozdaniu do absolutorium za 2016 rok.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2017-05-17 10:25:52.
WPF 2017-2017 opinia RIO
 opinia RIO w sprawie WPF na lata 2017- 2023.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2017-05-17 10:24:00.
opinia o proj. WPF 2017-2023
 opinia o projekcie WPF na lata 2017-2023.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2017-05-17 10:17:56.
opinia o projekcie budżetu na 2017 rok
 opinia o projekcie budżetu 2017 rok.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2017-05-17 10:15:12.
opinia o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium dla Wójt Gminy Przesmyki
za 2015 rok
 opinia o wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium za 2015 rok.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-05-25 09:20:08 | Data modyfikacji: 2016-05-25 09:21:27.
Uchwała RIO o WPF na 2016 rok
 Plik do pobrania

Opublikowane przez: Krystyna Bujnowska | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2016-01-25 09:25:29.
Opinia o projekcie WPF na 2016 rok
 Plik do pobrania

Opublikowane przez: Krystyna Bujnowska | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2016-01-25 09:24:31.
Opinia o projekcie budżetu na 2016 rok
 Plik do pobrania

Opublikowane przez: Krystyna Bujnowska | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2016-01-25 09:18:10 | Data modyfikacji: 2016-01-25 09:22:10.
Data wprowadzenia: 2016-01-25 09:18:10
Data modyfikacji: 2016-01-25 09:22:10
Autor: Wójt Gminy
ObowižEzuje od: 2016-01-01
Opublikowane przez: Krystyna Bujnowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przesmyki.pl