bip.przesmyki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Przesmyki www.przesmyki.pl
Baza Aktów Prawa Miejscowego strona główna 
UCHWAŁA NR XIV/82/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Cierpigórz w Gminie Przesmyki
 XIV-82-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:59:45 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:23:06.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/82/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
CIERPIGÓRZ
 XIV-82-2016 Statut Sołectwa Cierpigórz..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 14:01:14 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:23:38.
UCHWAŁA NR XIV/83/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Dąbrowa w Gminie Przesmyki
 XIV.83.2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 14:04:52 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:34:38.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/83/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
DĄBROWA
 XIV-83-2016 Statut Sołectwa Dąbrowa..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 14:06:04 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:35:09.
UCHWAŁA NR XIV/84/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Głuchówek w Gminie Przesmyki
 XIV 84 2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 14:08:20 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:35:32.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/84/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
GŁUCHÓWEK
 XIV-84-2016 Statut Sołectwa Głuchówek..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 14:09:38 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:36:48.
UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Górki w Gminie Przesmyki
 XIV-85-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 14:10:47 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:38:12.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/85/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
GÓRKI
 XIV-85-2016 Statut Sołectwa Górki..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 14:32:48 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:38:28.
UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Kaliski w Gminie Przesmyki
 XIV-86-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:04:31 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:38:52.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/86/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
KALISKI
 XIV-86-2016 Statut Sołectwa Kaliski..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:05:33 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:39:08.
UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Kamianki-Czabaje w Gminie Przesmyki
 XIV-87-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:07:57 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:39:47.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/87/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
KAMIANKI-CZABAJE
 XIV-87-2016 Statut Sołectwa Kamianki-Czabaje..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:09:19 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:40:02.
UCHWAŁA NR XIV/88/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Kamianki Lackie w Gminie Przesmyki
 XIV-88-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:11:02 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:40:22.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/88/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
KAMIANKI LACKIE
 XIV-88-2016 Statut Sołectwa Kamianki Lackie..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:13:05 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:40:36.
UCHWAŁA NR XIV/89/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Kamianki-Nicki w Gminie Przesmyki
 XIV-89-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:16:35 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:40:53.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/89/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
KAMIANKI-NICKI
 XIV-89-2016 Statut Sołectwa Kamianki-Nicki..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:22:37 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:41:07.
UCHWAŁA NR XIV/90/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Kamianki-Wańki w Gminie Przesmyki
 XIV-90-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:25:19 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:44:33.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/90/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
KAMIANKI-WAŃKI
 XIV-90-2016 Statut Sołectwa Kamianki-Wańki..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:29:12 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:44:49.
UCHWAŁA NR XIV/91/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Kukawki w Gminie Przesmyki
 XIV-91-2016 Statut Sołectwa Kukawki..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:34:02 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:46:08.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/91/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
KUKAWKI
 XIV 91 2016 Statut Sołectwa Kukawki.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:38:09 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:46:24.
UCHWAŁA NR XIV/92/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Lipiny w Gminie Przesmyki
 XIV-92-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:39:23 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:51:57.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/92/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
LIPINY
 XIV-92-2016 Statut Sołectwa Lipiny..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:40:43 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:52:15.
UCHWAŁA NR XIV/93/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Łysów w Gminie Przesmyki
 XIV-93-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:43:19 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:52:44.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/93/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 lutego 2016 r. STATUT
SOŁECTWA ŁYSÓW
 XIV-93-2016 Statut Sołectwa Łysów..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:46:29 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:53:03.
UCHWAŁA NR XIV/94/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Pniewiski w Gminie Przesmyki
 XIV-94-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:47:35 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:54:48.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/94/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
PNIEWISKI
 XIV-94-2016 Statut Sołectwa Pniewiski..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:48:30 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:55:02.
UCHWAŁA NR XIV/95/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Podraczynie w Gminie Przesmyki
 XIV-95-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:50:17 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:55:17.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/95/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
PODRACZYNIE
 XIV-95-2016 Statut Sołectwa Podraczynie..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-22 15:51:34 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:55:33.
UCHWAŁA NR XIV/96/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Przesmyki w Gminie Przesmyki
 XIV-96-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-25 14:05:17 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:56:00.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/96/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
PRZESMYKI
 XIV-96-2016 Statut Sołectwa Przesmyki.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-25 14:08:50 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:56:14.
UCHWAŁA NR XIV/97/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Raczyny w Gminie Przesmyki
 XIV-97-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-25 14:10:07 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:56:30.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/97/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
RACZYNY
 XIV-97-2016 Statut Sołectwa Raczyny..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-25 14:11:22 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:56:42.
UCHWAŁA NR XIV/98/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Stare Rzewuski w Gminie Przesmyki
 XIV-98-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-25 14:53:49 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:57:00.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/98/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
STARE RZEWUSKI
 XIV-98-2016 Statut Sołectwa Stare Rzewuski..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-25 15:05:15 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:57:20.
UCHWAŁA NR XIV/99/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Tarków w Gminie Przesmyki
 XIV-99-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-25 15:06:51 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:57:34.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/99/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
TARKÓW
 XIV-99-2016 Statut Sołectwa Tarków..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-25 15:11:09 | Data modyfikacji: 2016-08-05 12:57:49.
UCHWAŁA NR XIV/100/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Tarkówek w Gminie Przesmyki
 XIV-100-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-08-05 13:35:04.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/100/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
TARKÓWEK
 XIV-100-2016 Statut Sołectwa Tarkówek..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-08-05 13:36:13.
UCHWAŁA NR XIV/101/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Wólka Łysowska w Gminie Przesmyki
 XIV-101-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-08-05 13:37:25.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
WÓLKA ŁYSOWSKA
 XIV-101-2016 Statut Sołectwa Wólka Łysowska..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-08-05 13:38:44.
UCHWAŁA NR XIV/102/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Zaborów w Gminie Przesmyki
 XIV-102-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-08-05 13:42:22.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/102/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
ZABORÓW
 XIV-102-2016 Statut Sołectwa Zaborów..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-08-05 13:43:30.
UCHWAŁA NR XIV/103/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Zalesie w Gminie Przesmyki
 XIV-103-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-08-05 13:46:00.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/103/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
ZALESIE
 XIV-103-2016 Statut Sołectwa Zalesie..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-08-05 13:46:59.
UCHWAŁA NR XIV/104/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
dla Sołectwa Zawady w Gminie Przesmyki
 XIV-104-2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-08-05 13:48:26 | Data modyfikacji: 2016-08-05 13:49:10.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/104/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT SOŁECTWA
ZAWADY
 XIV-104-2016 Statut Sołectwa Zawady..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-08-05 13:50:25.
UCHWAŁA NR XIV/105/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Przesmyki
 XIV.105.2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:43:37 | Data modyfikacji: 2016-08-05 13:25:00.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/105/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT GMINY
PRZESMYKI
 XIV.105.2016-Statut Gminy Przesmyki..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:51:23 | Data modyfikacji: 2016-08-05 13:25:38.
UCHWAŁA NR XIV/106/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przesmykach
 XIV.106.2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:47:29 | Data modyfikacji: 2016-08-05 13:26:09.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/106/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W PRZESMYKACH
 XIV.106.2016-Statut GOK..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:52:36 | Data modyfikacji: 2016-08-05 13:26:43.
UCHWAŁA NR XIV/107/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu
Gminnej Bibliotece Publicznej w Przesmykach
 XIV.107.2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:53:36 | Data modyfikacji: 2016-08-05 13:27:47.
Załącznik do Uchwały Nr XIV/107/2016 Rady Gminy
Przesmyki z dnia 17 marca 2016 r. STATUT
GMINNEJBIBLIOTECE PUBLICZNEJ W PRZESMYKACH
 XIV.107.2016-Statut GBP..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:55:06 | Data modyfikacji: 2016-08-05 13:28:06.
UCHWAŁA NR XIV/108/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
stanowiących własność Gminy Przesmyki oraz ich
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż
3 lata nie wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy
 XIV.108.2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:56:11 | Data modyfikacji: 2016-08-05 13:28:38.
UCHWAŁA NR XVI/126/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Przesmyki
 XVI.126.2016.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:29:39 | Data modyfikacji: 2016-08-05 13:30:26.
UCHWAŁA NR XVI/127/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
 XVI.127.2016.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:30:34 | Data modyfikacji: 2016-08-05 13:31:00.
UCHWAŁA NR XVI/128/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 XVI.128.2016.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:31:55 | Data modyfikacji: 2016-08-05 13:31:25.
UCHWAŁA NR XVI/129/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Przesmyki
 XVI.129.2016.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:33:05 | Data modyfikacji: 2016-08-05 13:31:56.
UCHWAŁA NR XVI/132/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Przesmyki oraz warunków i zasad korzystania z
tych przystanków
 XVI.132.2016..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2017-05-04 15:22:03.
UCHWAŁA NR XXIV/168/2017 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia
kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów do
drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę
Przesmyki
 Uchwała.XXIV.168.2017.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2017-05-04 15:24:26.
UCHWAŁA NR XXIV/169/2017 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia
kryteriów przyjęcia do klasy pierwszej
publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Przesmyki dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły
podstawowej oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 Uchwała.XXIV.169.2017.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2017-05-04 15:49:27.
UCHWAŁA NR XXIV/170/2017 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
doradców zawodowych prowadzących zajęcia
związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji
edukacyjnych i zawodowych w publicznych szkołach
prowadzonych przez Gminę Przesmyki
 Uchwała.XXIV.170.2017.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2017-05-04 15:51:00.
UCHWAŁA NR XXIV/171/2017 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości, którzy nie są
zobowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
gminy, za usługi odbierania z terenu
nieruchomości odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych
 Uchwała.XXIV.171.2017.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2017-05-04 15:51:50.
UCHWAŁA NR XXIV/172/2017 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych na terenie Gminy
Przesmyki
 Uchwała.XXIV.172.2017.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2017-05-04 15:52:53.
UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
27 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019
 Uchwała.II.8.2018 UCHWAŁA BUDŻETOWA na 2019 R.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-07 12:32:35.
UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
27 grudnia 2018 r. w sprawie metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz stawki opłaty
 Uchwała.II.15.2018 metoda ustalania opłaty.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-07 12:35:22.
UCHWAŁA NR III/20/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie
dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole
i w domu" na lata 2019-2023
 Uchwała.III.20.2019 podwyższenie kryterium Posiłek w szkole.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-07 12:38:08.
UCHWAŁA NR III/21/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie określenia
zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem
"Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 Uchwała.III.21.2019 zasady zwrotu wydatków.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-07 12:40:11.
UCHWAŁA NR III/22/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia
gminnego wieloletniego programu osłonowego w
zakresie dożywiania "Posiłek dla dzieci i
młodzieży" na lata 2019-2023
 Uchwała.III.22.2019-Program osłonowy.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-07 12:44:23.
UCHWAŁA NR III/26/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomosci
 Uchwała.III.26.2019 w sprawie wzoru deklaracji.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-03-07 12:47:07.
UCHWAŁA NR IV/28/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
21 lutego 2019 r. w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania
 Uchwała.IV.28.2019 usługi opiekuńcze.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-01-10 10:12:40.
UCHWAŁA NR V/30/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Przesmyki w 2019 roku
 Uchwala.V.30.2019 bezdomne zwierzęta.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-01-10 10:22:33.
UCHWAŁA NR V/32/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
19 marca 2019 r. w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
 Uchwala.V.32.2019-pensum 6-latki i młodsze.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-01-10 10:25:47.
UCHWAŁA NR VI/39/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
25 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa zobowiązań
pieniężnych
 Uchwala.VI.39.2019 inkaso zobowiązań oieniężnych.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-01-10 10:28:02.
UCHWAŁA NR VI/40/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
25 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia
za inkaso oraz terminów płatności dla
inkasentów
 Uchwala.VI.40.2019-pobór opłaty za gosp.odpadami.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-01-10 10:30:04.
UCHWAŁA NR VII/43/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru
podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od
osób fizycznych w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 Uchwała.VII.43.2019-pobór opłaty w drodze inkasa - Kopia.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-01-10 10:38:34.
UCHWAŁA NR VII/44/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr
VI/40/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 25 kwietnia
2019r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia
inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso
oraz terminów płatności dla inkasentów
 Uchwała.VII.44.2019 zmiana-pobór opłaty za odpady.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-01-10 10:45:17.
UCHWAŁA NR VIII/49/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Przesmyki oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
 Uchwała.VIII.49.2019 sieć szkół.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-01-10 10:50:58.
UCHWAŁA NR VIII/50/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Przesmyki
 Uchwała.VIII.50.2019 sieć przedszkoli.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-01-10 10:54:15.
UCHWAŁA NR VIII/51/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
nr VI/40/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 25
kwietnia 2019r. w sprawie zarządzenia poboru
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia
za inkaso oraz terminów płatności dla
inkasentów
 Uchwała.VIII.51.2019 zmiana uchwały pobór opłaty.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-01-10 10:59:05.
UCHWAŁA NR VIII/52/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
nr VII/43/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 10 maja
2019r. w sprawie zarządzenia poboru podatków
rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób
fizycznych w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 Uchwała.VIII.52.2019 zmiana uchwały pobór podatków.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-01-10 11:03:33.
UCHWAŁA NR X/56/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu przyznawania
oraz rodzajów i wysokości nagród finansowych i
wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
 Uchwała.X.56.2019 - tryb przyznawania nagród sportowych.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-01-10 11:16:57.
UCHWAŁA NR XI/63/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
17 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Przesmyki
 Uchwała.XI.63.2019 zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-01-10 11:30:59.
UCHWAŁA NR XI/64/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
17 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
numerem 133/2, położonej w miejscowości
Tarkówek, gmina Przesmyki
 Uchwała.XI.64.2019 MPZP Tarkówek.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-01-10 11:45:36.
UCHWAŁA NR XII/69/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXII/126/2009 Rady Gminy Przesmyki z
dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
 Uchwała.XII.69.2019 - zmiana regulaminu wynagrodzenia nauczycieli.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-01-10 12:09:39.
UCHWAŁA NR XIII/73/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2020
 Uchwała.XIII.73.2019 - obniżenie średniej ceny skupu żyta.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-01-10 12:11:57.
UCHWAŁA NR XIII/74/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
obowiązujących na obszarze Gminy Przesmyki oraz
zwolnień w tym podatku
 Uchwała.XIII.74.2019 - stawki podatku od nieruchomości na 2020r..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-01-10 12:33:52.
UCHWAŁA NR XIII/75/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2020 roku
 Uchwała.XIII.75.2019 - stawki pod.od śr.transport. na 2020r..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-01-10 12:38:01.
UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XIV/82/2019 RADY GMINY
PRZESMYKI z dnia 30 grudnia 2019 r. na rok 2020
 Uchwała.XIV.82.2019.UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2020 R..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-01-10 12:41:16 | Data modyfikacji: 2020-01-10 12:42:24.
UCHWAŁA NR XIV/84/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z
budową, przebudową, remontem i ochroną dróg
 Uchwała.XIV.84.2019 stawki opłat drogowych.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-01-10 13:40:42.
UCHWAŁA NR XV/93/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przesmyki
na rok szkolny 2019/2020
 Uchwała.XV.93.2020- średnia cena paliwa.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-08-27 13:26:15.
UCHWAŁA NR XVI/97/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Przesmyki w 2020 roku
 Uchwała.XVI.97.2020-Program opieki nad bezdomnymi ... w 2020 roku.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-08-27 13:28:07.
UCHWAŁA NR XVI/101/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w
sprawie określenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,
którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
gminy, za usługi odbierania z terenu
nieruchomości odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych
 Uchwała.XVI.101.2020-stawki-opróżnianie zbiorników...pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-08-27 13:29:31.
UCHWAŁA NR XVIII/117/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości, którzy nie są
zobowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
gminy, za usługi odbierania z terenu
nieruchomości odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych
 Uchwała.XVIII.117.2020-górne stawki....pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-08-27 13:31:02.
UCHWAŁA NR XIX/120/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Przesmyki
 Uchwała.XIX.120.2020-Regulamin Utrzymania Czystości-.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-08-27 14:11:16.
UCHWAŁA NR XIX/121/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Uchwała.XIX.121.2020-szczegółowy sposób świadczenia usługi odbioru odpadów-.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-08-27 14:12:14.
UCHWAŁA NR XIX/123/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Przesmykach do prowadzenia postępowania i
wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z
zakresu świadczeń pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Przesmyki
 Uchwała.XIX.123.2020 upoważnienie Kirownika GOPS-.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-08-27 14:13:31.
UCHWAŁA NR XX/127/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stawki tej opłaty dla nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy oraz
określenia stawki opłaty podwyższonej
 Uchwała.XX.127.2020-metody ustalania opłaty-.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-08-27 14:56:34.
UCHWAŁA NR XX/128/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
 Uchwała.XX.128.2020-wzór Deklaracji-BIP.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-08-27 14:58:20.
UCHWAŁA NR XX/130/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Przesmykach
 Uchwała.XX.130.2020-zmiana Statutu GBP-.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-08-27 15:09:13.
UCHWAŁA NR XX/131/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Przesmyki
 Uchwała.XX.131.2020-Zmiana Regulaminu pomocy....dla uczniów-.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-08-27 15:11:09.
UCHWAŁA NR XXII/138/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany
Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Przesmyki w 2020 roku
 UchwalaXXII1382020-zmianaProgramuopieki...w 2020 roku.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-07-12 14:43:45.
UCHWAŁA NR XXIII/141/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2021
 UchwalaXXIII1412020-obniżenia średniej ceny skupu żyta.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-07-12 14:46:22.
UCHWAŁA NR XXIII/142/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości na rok 2021
obowiązujących na obszarze Gminy Przesmyki oraz
zwolnień w tym podatku
 UchwalaXXIII1422020-stawek podatku od nieruchomości w 2021r.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-07-12 14:47:11.
UCHWAŁA NR XXIII/143/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2021 roku
 UchwalaXXIII1432020-stawek podatku od śr.transportowych.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-07-12 14:47:52.
UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXV/153/2021 RADY GMINY
PRZESMYKI z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Przesmyki na 2021 rok
 uchwalaXXV1532021.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-07-12 14:49:03.
UCHWAŁA NR XXVII/165/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Przesmyki w 2021 roku
 UchwalaXXVII1652021-Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami na 2021r..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-07-12 14:50:18.
UCHWAŁA NR XXIX/181/2021 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Przesmyki
 UchwalaXXIX1812021-zminaregulaminu.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-07-12 14:51:26.
Data wprowadzenia: 2021-07-12 14:51:26
Opublikowane przez: Grażyna Paprocka
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przesmyki.pl