bip.przesmyki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Przesmyki www.przesmyki.pl
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Przesmyki strona główna 
Informacja o podmiotach posiadających zezwolenie
na odbiór nieczystości ciekłych na terenie
Gminy Przesmyki

Informacja o podmiotach posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2023-07-07 11:19:45.
Informacja o podmiotach posiadających zezwolenie
na odbiór nieczystości ciekłych na terenie
Gminy Przesmyki
 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2023-07-07 11:19:44.
Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2022-12-09 15:13:33.
Osiągnięte wymagane poziomy odzysku oraz
ograniczenia składowania odpadów ulegających
biodegradacji

Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przedstawione zostały w Analizach stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Przesmyki za poszczególne lata

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komun

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2021-01-13 10:58:54 | Data modyfikacji: 2021-01-13 11:00:40.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2023

Harmonogram odbioru odpadów 2023

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2020-10-08 09:47:42 | Data modyfikacji: 2023-01-03 11:54:37.
Informacja na temat zmiany rachunku bankowego na
który należy dokonywać wpłat za opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Ogłoszenie zmiana rachunku.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2020-01-07 16:00:52 | Data modyfikacji: 2020-01-10 15:59:49.
Uchwały Rady Gminy Przesmyki z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXXVII/238/2022 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przesmyki

UCHWAŁA NR XXXVII2392022 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr XLV/293/2023

Uchwała nr XIX/127/2020 w sprawie ustalenia metody ustalania opłaty za gospdoarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XVI/128/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospdoarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR L/317/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpł

UCHWAŁA NR L/316/2023 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezod

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2019-03-08 10:24:18 | Data modyfikacji: 2021-01-13 13:41:19.
Zasady segregacji odpadów na terenie Gminy
Przesmyki

Zasady segregacji odpadów przez mieszkańców

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2018-12-31 11:21:41 | Data modyfikacji: 2021-01-13 13:58:02.
Informacja o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych
 informacja pszok..pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2017-08-30 13:17:27 | Data modyfikacji: 2017-08-30 15:57:12.
Informacja o podmiocie zbierającym zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny
 Informacja sprzęt eletryczny i elektroniczny.docx

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2017-06-07 12:55:45.
Informacja o podmiocie odbierającym odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu
Gminy Przesmyki oraz miejscu zagospodarowania
odpadów

Informacja o podmiotach odbierających odpady oraz miejscu zagospodarowania

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-05-10 10:36:01 | Data modyfikacji: 2017-03-14 17:08:00.
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunlanymi w
Gminie Przesmyki

Analiza za 2015 rok

Analiza za 2016 rok

Analiza za 2017 rok

Analiza za 2018 rok

Analiza za 2019 rok

Analiza za 2020 rok

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-05-10 09:53:43 | Data modyfikacji: 2021-01-13 09:40:40.
Data wprowadzenia: 2016-05-10 09:53:43
Data modyfikacji: 2021-01-13 09:40:40
Autor: Wójt Gminy Przesmyki
Opublikowane przez: Marek Zalewski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przesmyki.pl