bip.przesmyki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Przesmyki www.przesmyki.pl
Załatwianie spraw strona główna 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu


 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-04-22 15:19:55 | Data modyfikacji: 2022-04-25 15:40:27.

Wniosek o udostepnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL


 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-04-25 10:04:50 | Data modyfikacji: 2022-04-25 15:39:18.

Zgłoszenie pobytu czasowego


 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-04-25 10:09:31 | Data modyfikacji: 2022-04-25 15:38:26.

Zgłoszenie pobytu stałego

 Zgłoszenie pobytu stałego.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Łęczycka | Data wprowadzenia: 2022-04-26 08:51:22.

Zobacz:
 Dowody osobiste .  Ewidencja ludności .  Urząd Stanu Cywilnego .  Koncesje alkoholowe .  Podatki i opłaty lokalne .  Gospodarka komunalna .  Drogownictwo .  Zamówienia publiczne .  Zagospodarowanie przestrzenne .  Nieruchomości .  Ochrona środowiska .  Wodociągi, oczyszczalnie .  Melioracja, Spółka Wodna .  Oświata (stypendia, dowozy) . 
Data wprowadzenia: 2022-04-26 08:51:22
Opublikowane przez: Grażyna Łęczycka
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przesmyki.pl