bip.przesmyki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Przesmyki www.przesmyki.pl
Zwrot podatku akcyzowego dla rolników strona główna 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT


• w terminie od 1 lutego 2022r. do 28 lutego 2022r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021r. do 31 stycznia 2022r.,


• w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022r. do 31 lipca 2022r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. ustala się jako sumę:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2022r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

3 - 31 października 2022r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 

 

 

 

Wniosek akcyza

Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego 2022r.

Oświadczenie o dzierżawionych użytkach rolnych 2022r.

 Rolmularz informacji.pdf

Opublikowane przez: Justyna Pniewska | Data wprowadzenia: 2016-05-30 15:20:21 | Data modyfikacji: 2022-08-01 08:19:51.
Data wprowadzenia: 2016-05-30 15:20:21
Data modyfikacji: 2022-08-01 08:19:51
Opublikowane przez: Justyna Pniewska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przesmyki.pl