bip.przesmyki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Przesmyki www.przesmyki.pl
2014 - 2020 strona główna 
„Podniesienie sprawności jednostki OSP
Przesmyki, włączonej do KSRG poprzez zakup
nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze
sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na
stałe oraz sprzętem dla specjalistycznych
grup”

Informacja o projekcie

Galeria

 

Opublikowane przez: Agata Małczuk | Data wprowadzenia: 2017-07-21 15:00:18 | Data modyfikacji: 2020-05-13 10:43:50.
SŁONECZNE GMINY WSCHODNIEGO MAZOWSZA - ENERGIA
SOLARNA ENERGIĄ PRZYSZŁOŚCI – ETAP II

Ulotka o projekcie

Galeria zdjęć z podpisania umowy o dofinansowanie projektu

Galeria zdjęć z podpisania umowy z Wykonawcą zadania

Artykuł prasowy - Energia odnawialna energią czystą i tanią

Artykuł prasowy - Energia odnawialna energią przyszłości

 

Opublikowane przez: Agata Małczuk | Data wprowadzenia: 2020-05-13 11:03:36 | Data modyfikacji: 2020-08-07 13:26:48.

Zobacz:
 POPC - Program Operacyjny Polska Cyfrowa .  PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich .  RPO WM - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego .  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  . 
Data wprowadzenia: 2020-05-13 11:03:36
Data modyfikacji: 2020-08-07 13:26:48
Opublikowane przez: Agata Małczuk
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przesmyki.pl