bip.przesmyki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Przesmyki www.przesmyki.pl
2007 - 2013 strona główna 
WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH ORAZ PODNIESIENIE
JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POPRZEZ POPRAWĘ STANU I
DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ SIECI
SZKÓŁ W GMINIE PRZESMYKI

Informacja o projekcie

Galeria Zespół Szkół w Przesmykach

Galeria Zespół Szkół w Łysowie

 

Opublikowane przez: Agata Małczuk | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-06-23 11:33:30.
Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza-energia
solarna energią przyszłości

Informacja o projekcie

Galeria

 

Opublikowane przez: Agata Małczuk | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-06-23 11:36:30.
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności
województwa mazowieckiego (BW)

Informacja o projekcie

 

Opublikowane przez: Agata Małczuk | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-06-23 11:43:48.
Rozwój elektronicznej administracji w
samorządach województwa mazowieckiego(EA)

Informacja o projekcie

 

Opublikowane przez: Agata Małczuk | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-06-23 11:44:31.

Zobacz:
 PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki .  PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich .  RPO WM - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego . 
Data wprowadzenia: 2016-06-23 11:44:31
Autor: Wójt Gminy Przesmyki
ObowižEzuje od: 2016-06-23
Opublikowane przez: Agata Małczuk
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przesmyki.pl