bip.przesmyki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Przesmyki www.przesmyki.pl
Załatwianie spraw strona główna 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu
gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego
gminy Przesmyki / Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Przesmyki

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szaban | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-06-23 13:32:29 | Data modyfikacji: 2022-04-22 10:19:30.
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szaban | Data wprowadzenia: 2021-05-25 14:31:35 | Data modyfikacji: 2022-04-22 10:20:39.

Zobacz:
 Dowody osobiste .  Ewidencja ludności .  Urząd Stanu Cywilnego .  Koncesje alkoholowe .  Podatki i opłaty lokalne .  Gospodarka komunalna .  Drogownictwo .  Zamówienia publiczne .  Zagospodarowanie przestrzenne .  Nieruchomości .  Ochrona środowiska .  Wodociągi, oczyszczalnie .  Melioracja, Spółka Wodna .  Oświata (stypendia, dowozy) . 
Data wprowadzenia: 2021-05-25 14:31:35
Data modyfikacji: 2022-04-22 10:20:39
Opublikowane przez: Krzysztof Szaban
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przesmyki.pl