bip.przesmyki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Przesmyki www.przesmyki.pl
Wykaz rejestrów strona główna 
Rejestr
 RejestrInstytucjiKultury-2020.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-02-21 15:32:58.
Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz
sposobie udostępniania danych w nim zawartych
 Rej.Inst.Kultury-Informacja.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-09-07 13:16:22.

Zobacz:
   Rejestr działalności regulowanej dot. odbierania odpadów komunalnych
   Rejestr instytucji kultury
   Rejestr udzielonych zamówień publicznych
Data wprowadzenia: 2020-09-07 13:16:22
Opublikowane przez: Grażyna Paprocka
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przesmyki.pl