bip.przesmyki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Przesmyki www.przesmyki.pl
Zbiorcza informacja o petycjach strona główna 

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy o petycjach corocznie, w terminie do 30 czerwca, zamieszcza się informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu załatwienia petycji.

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-08-11 14:34:24.

Zobacz:
 2024 .  2023 .  2022 .  2021 .  2020 .  2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 . 
Data wprowadzenia: 2016-08-11 14:34:24
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przesmyki.pl