bip.przesmyki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Przesmyki www.przesmyki.pl
Rejestr złożonych petycji strona główna 
Petycja dotycząca przekazania informacji do
podległych jednostek edukacyjnych

Odpowiedź na petycję

 Petycja dot. programu edukacyjnego Gotuj się na zmiany.pdf

Opublikowane przez: Weronika Jurczuk | Data wprowadzenia: 2022-08-26 09:31:58.
Petycja ws. utworzenia oddziałów
zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni
dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej
gminy

Odpowiedź na petycję

 Petycja ws. utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszka.pdf

Opublikowane przez: Weronika Jurczuk | Data wprowadzenia: 2022-08-26 09:27:49.
Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady
Gminy
 Petycja-Młodzieżowa Rada Gminy.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-08-26 09:12:16 | Data modyfikacji: 2022-08-26 09:14:36.
Petycja Cechu Zdunów Polskich w sprawie naprawy
programu ochrony powietrza

Zaświadczenie

opinia naukowa

Odpowiedź na petycję - przekazanie zgodnie z właściwością

Odpowiedź na petycję - przekazanie zgodnie z właściwością

 pet-mazowsze-gm (002) do Rady Gminy oraz Wójta.pdf

Opublikowane przez: Weronika Jurczuk | Data wprowadzenia: 2022-03-07 09:25:57.
Petycja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i
Piece w sprawie naprawy programu ochrony powietrza

Oficjalne stanowisko OSKP

opinia

Odpowiedź na petycję - przekazanie zgodnie z właściwością

 pet-mazowsze-gm (002).pdf

Opublikowane przez: Weronika Jurczuk | Data wprowadzenia: 2022-03-07 09:18:06.
Petycja Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO

odpwiedź na petycję

 Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-04-15 09:05:50 | Data modyfikacji: 2021-05-13 10:49:46.
Petycja do tutejszej gminy o poparcie Rządu
Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

odpowiedź na petycję

 D170 2021 02 23 Petycja ws poparcia dla Tymczasowej Rady Stanu NP SKK.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-03-17 15:07:23.
Petycja o opinię ws przeprowadzenia Referendum
Ludowego

Petycja do gminy ws Referendum Ludowego

Załącznik 1 UZASADNIENIE Deklaracja Samostanowienia Narodu Polskiego

Załącznik 2 Metoda przeprowadzenia Referendum Ludowego Art.4 zarządzanie BEZPOSREDNIE PLAN

Załącznik 3 Kodeks Wyborczy Projekt v10 z dnia 2020 11 30

Załącznik 4 Ustrój Prezydencko-Ludowy wg T. Garland

odpowiedź na petycję

 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-02-25 08:40:49 | Data modyfikacji: 2021-04-29 14:08:16.
Petycja Grzegorz Koryciński

odpowiedź na petycję

 Petycja G.K (2).pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-02-08 13:26:08 | Data modyfikacji: 2021-04-29 14:03:08.
Petycja Izabella Konarzewska

odpowiedź na petycję

 Petycja I.K (1).pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-02-08 13:25:32 | Data modyfikacji: 2021-04-29 14:00:12.
Petycja Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony
Polskiej Wsi

Petycja

odpowiedź na petycję

Uzupełnienie petycji

odpowiedź na petycję

 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-02-08 12:53:58 | Data modyfikacji: 2021-04-01 10:59:35.
Petycja mieszkańców wsi Zawady w sprawie
świetlicy wiejskiej w Zawadach

Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przesmyki po zbadaniu petycji mieszkańców Sołectwa Zawady

 petycja (2).pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-10-23 10:11:14 | Data modyfikacji: 2021-01-04 15:06:23.
PETYCJA mieszkańców wsi Zawady w sprawie
świetlicy wiejskiej w Zawadach

odp na petycję.pdf

 PETYCJA..pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-03-17 10:12:56 | Data modyfikacji: 2020-05-15 09:38:55.
Petycja do organu gminy o próbę dokonania
analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie
procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem
potrzeb Interesantów - dot. płatności
bezgotówkowych

Petycja

Odpowiedź na petycję

 

Opublikowane przez: Weronika Jurczuk | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2019-11-12 13:03:04 | Data modyfikacji: 2019-11-12 13:04:24.
Data wprowadzenia: 2019-11-12 13:03:04
Data modyfikacji: 2019-11-12 13:04:24
Autor: Wójt Gminy Przesmyki
ObowižEzuje od: 2019-11-06
Opublikowane przez: Weronika Jurczuk
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przesmyki.pl