bip.przesmyki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Przesmyki www.przesmyki.pl
Ochrona powietrza strona główna 
Plastik nie do pieca - kampania edukacyjna

Material_edukacyjny_Po-co-nam-plastik-i-jak-przywracac-go-do-obiegu-13-razy-skuteczniej-1.docx

 A4-plakat-1-scaled.jpg

Opublikowane przez: Dorota Głażewska | Data wprowadzenia: 2024-02-02 11:45:17 | Data modyfikacji: 2024-02-02 13:44:31.
ZŁÓŻ DEKLARACJĘ - Centralan Ewidencja
Emisyjności Budynków

Deklaracja budynki mieszczalne

Deklaracja budynki niemieszkalne

 Złóż deklarację - informacja-2.docx

Opublikowane przez: Dorota Głażewska | Data wprowadzenia: 2021-06-30 10:40:03 | Data modyfikacji: 2021-06-30 10:43:49.
Ochrona powietrza

https://www.powietrze.mazovia.pl/uploaded_images/1553764219_5-spot-antysmogowy-mazovia.mp4


 

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O UCHWALE ANTYSMOGOWEJ?

Uchwła antysmogowa

Plakat - zakaz palenia

Uchwała 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 08 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu

Załącznik nr 1 - Informacje ogólne na temat lokalizacji i topografii stref województwa mazowieckiego

Załącznik nr 2 - Informacje na temat przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji wraz z podaniem zakresu naruszeń

Załącznik nr 3 - Przewidywany poziom substancji w powietrzu w strefach: mazowieckiej, aglomeracja warszawska, miasto Płock i miasto Radom w prognozowanym roku zakończenia Programu

Załącznik nr 4 - Scenariusze wielkości emisji substancji w powietrzu w roku zakończenia Programu oraz oszacowanie wielkości tych emisji ze źródeł odpowiedzialnych za przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych, po zrealizowaniu wszystkich

Załącznik nr 5 - Informacje dotyczące planowanych do podjęcia odpowiednich działań, tak aby okresy, w których poziomy dopuszczalne oraz pułap stężenia ekspozycji nie są dotrzymane, były jak najkrótsze, jak również mających na celu osiągni

Załącznik nr 6 - Analiza stanu powietrza w strefach województwa mazowieckiego

Załącznik nr 7 - Zakres i rodzaj działań krótkoterminowych oraz sposób postępowania w przypadku ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu

Załącznik nr 8 - Ogólna strategia udostępniania informacji zainteresowanym stronom

Załącznik nr 9 - Zakres przekazywanych informacji

Załącznik nr 10 - Zakres informacji, które zawiera deklaracja o wymianie źródeł ciepła przekazywana w przypadku, gdy wymiana realizowana jest bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę

Załącznik nr 11 - Uzasadnienie zakresu zagadnień określonych i ocenionych w programie ochrony powietrza

Załącznik nr 12 - Uzasadnienie zakresu zagadnień określonych i ocenionych w planie działań krótkoterminowych

Załącznik nr 13 - Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu

1553764219_7-spot-antysmogowe-sztuczki-short.mp4

 

Opublikowane przez: Dorota Głażewska | Data wprowadzenia: 2020-10-20 10:43:01 | Data modyfikacji: 2023-03-09 15:52:14.
Data wprowadzenia: 2020-10-20 10:43:01
Data modyfikacji: 2023-03-09 15:52:14
Opublikowane przez: Dorota Głażewska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przesmyki.pl