bip.przesmyki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Przesmyki www.przesmyki.pl
Załatwianie spraw strona główna 
Wniosek o zaopiniowanie wstępnego podziału
 wniosek - zaopiniowanie wstępnego podziału..pdf

Opublikowane przez: Anna Krzymowska | Data wprowadzenia: 2022-04-22 13:52:27.
wniosek o podział nieruchomości art.95
 wniosek o podział nieruchomości art. 95.pdf

Opublikowane przez: Anna Krzymowska | Data wprowadzenia: 2022-04-22 13:59:21.
wniosek o podział nieruchomości art. 93 i 94
 wniosek o podział nieruchomości art.93 i 94.pdf

Opublikowane przez: Anna Krzymowska | Data wprowadzenia: 2022-04-22 14:06:10.
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
 wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.pdf

Opublikowane przez: Anna Krzymowska | Data wprowadzenia: 2022-04-22 14:12:51.
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
 wniosek o ustalenie numreu porządkowego z klauzulą.pdf

Opublikowane przez: Anna Krzymowska | Data wprowadzenia: 2022-04-22 14:15:38.

Zobacz:
   Dowody osobiste
   Ewidencja ludności
   Urząd Stanu Cywilnego
   Koncesje alkoholowe
   Podatki i opłaty lokalne
   Gospodarka komunalna
   Drogownictwo
   Zamówienia publiczne
   Zagospodarowanie przestrzenne
   Nieruchomości
   Ochrona środowiska
   Wodociągi, oczyszczalnie
   Melioracja, Spółka Wodna
   Oświata (stypendia, dowozy)
Data wprowadzenia: 2022-04-22 14:15:38
Opublikowane przez: Anna Krzymowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przesmyki.pl