bip.przesmyki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Przesmyki www.przesmyki.pl
TABLICA OGŁOSZEŃ strona główna 
Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki
o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej
do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z
infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego
na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w
miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow.
siedlecki
 Obwieszczenie o zmianie terminu ZpOś.6220.3.2019 z dn. 04.05.2022r..pdf

Opublikowane przez: Dorota Głażewska | Data wprowadzenia: 2022-05-04 12:48:17.
Data wprowadzenia: 2022-05-04 12:48:17
Opublikowane przez: Dorota Głażewska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przesmyki.pl