bip.przesmyki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Przesmyki www.przesmyki.pl
TABLICA OGŁOSZEŃ strona główna 
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu gminnym na działce o nr ew. 850/2
położonej w miejscowości Dąbrowa, gmina
Przesmyki polegającej na budowie oficyny
dworskiej z oranżerią na terenie Muzeum
Ziemiaństwa w Dąbrowie, gm. Przesmyki
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZpOś 6733.4.2022.pdf

Opublikowane przez: Dorota Głażewska | Data wprowadzenia: 2022-08-02 15:23:13.
Data wprowadzenia: 2022-08-02 15:23:13
Opublikowane przez: Dorota Głażewska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przesmyki.pl