L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Załatwianie spraw6973
2Rada Gminy5885
3Wykaz osób nowo zatrudnionych4764
4Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przesmyki4649
5Jednostki organizacyjne i samorządowe instytucje kultury4541
6Wójt Gminy4329
7Podstawowe dane jednostki4220
8Radni4158
9Urząd Gminy4157
10Elektroniczne doręczanie dokumentów4153
11Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy4148
12Dane kontaktowe4112
13Struktura organizacyjna urzędu4062
14Zwrot podatku akcyzowego dla rolników3923
15Baza Aktów Prawa Miejscowego3869
16Podatek od nieruchomości3822
17Podatek rolny3793
18Jednostki organizacyjne i samorządowe instytucje kultury3707
19Budżet3664
20Struktura zatrudnienia3640
21Pozostałe sposoby doręczania dokumentów3615
22Jednostki pomocnicze3598
23Charakterystyka gminy3540
24Sprawdź stan swojej sprawy3513
25Instrukcja obsługi3475
26Zabytki gminy3474
27Statut Gminy3463
28Podatek leśny3446
29Podatek od środków transportowych3440
30Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego3436
31Azbest3430
32Stowarzyszenia i związki członkowskie3390
332014 - 20203388
34Rok 20163367
35Wyszukiwarka3311
36Redakcja Biuletynu3308
37Konsultacje społeczne3253
38Dostęp dla osób niepełnosprawnych3245
39Wybory uzupełniające do Rady Gminy3205
402004 - 20063203
41Wybory Prezydenta RP3172
42Program Ochrony Środowiska3143
43Słownik skrótów3123
44Ogłoszenia3119
452007 - 20133105
46Program Gospodarki Niskoemisyjnej3105
47Strategia Rozwoju Gminy3104
48Dzienniki ustaw3090
49Wykaz rejestrów3032
50Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej3019
51Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych3015
52Wykaz ewidencji3012
53Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy2980
54Język migowy w Urzędzie2974
55Wybory do Parlamentu Europejskiego2967
56Protokoły z posiedzeń sesji2908
57Rok 20182907
58Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii2865
59Zagospodarowanie przestrzenne2827
60Referendum ogólnokrajowe2817
61Wybory do Sejmu i do Senatu RP2815
62Monitory polskie2806
63Stan ludności2797
64Kadencja 2014 - 20182769
65RODO - ochrona danych2749
66Gospodarka komunalna2638
67Władze gminy2614
68Dowody osobiste2590
69Rok 20162518
70Koncesje alkoholowe2497
71Podatki i opłaty lokalne2471
72Wójt Gminy2446
73Oświata (stypendia, dowozy)2433
74Urząd Stanu Cywilnego Gminy Przesmyki2429
75Skarbnik Gminy2382
76Statuty sołectw2374
77Zamówienia publiczne2356
78Położenie2340
79Melioracja, Spółka Wodna2313
80Kadencja 2014 - 20182269
81Ewidencja ludności2252
82Kadencja 2014 - 20182244
83Sekretarz Gminy2237
84Stanowiska Samodzielne2235
85Pracownicy2230
86Referat Finansowy2208
87PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich2185
88Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej2150
89Zespół Szkół w Przesmykach2146
90Rok 20172136
91Rok 20172134
92Wykaz sołtysów2127
93Rok 20182122
94Centrum Obsługi Jednostek2113
95Projekty Statutów Sołectw2086
96Centrum Obsługi Jednostek2084
97Gminna Biblioteka Publiczna2060
98Gminna Biblioteka Publiczna2040
99Zespół Szkół w Łysowie2035
100Gminny Ośrodek Kultury2033
101Rok 20142022
102Rok 20152021
103Prawo UE2010
104Informacje ogólne2002
105Zespół Szkół w Przesmykach2000
106Zespół Szkół w Łysowie1979
107Rok 20151958
108Skład osobowy1950
109PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich1948
110Gminny Ośrodek Kultury1924
111Rok 20181919
112Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej1903
113Kadencja 2015-20191900
114SPO RZL - Sektorowy Program Operacyjny "Rozwój Zasobów Ludzkich"1881
115ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego1877
116Kadencja 2018 - 20231862
117RPO WM - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego1851
118SPO ROL - Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich"1850
119stan. ds. księgowości podatkowej1831
120RPO WM - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego1831
121Kadencja 2018 - 20231811
122PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki1799
123Komisje1785
124stan. ds. operacji finansowych1759
125Informacje i dane teleadresowe1749
126Deklaracja dostępności1725
127Sekretarz Gminy1716
128Informacje i dane teleadresowe1714
129Statut1714
130Statut GOK1713
131Informacje i dane teleadresowe1709
132ds. informatyzacji, obsługi Lokalnego Centrum Kompetencji1707
133stan. ds. księgowości oraz płac1702
134kierownik referatu1698
135Statut GBP1695
136Informacje i dane teleadresowe1686
137ds. zamówień publicznych1686
138ds. obsługi Kancelarii Ogólnej i zarządzania kryzysowego1679
139Statut1669
140ds. bezpieczeństwa i inwestycji1667
141Statut GOPS1665
142Rok 20141660
143Skarbnik Gminy1651
144stan. ds. wymiaru podatków i opłat1647
145Rok 20191645
146ds. organizacyjnych i promocji Gminy1640
147ds. oświaty i gospodarki odpadami1630
148Informacje i dane teleadresowe1629
149Wójt Gminy1623
150ds. obsługi Rady Gminy i jednostek pomocniczych1596
151ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska1582
152ds. gospodarki komunalnej1568
153Kadencja 2018 - 20231547
154Drogownictwo1521
155Rok 20191475
156Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1458
157Rok 20191373
158Skład osobowy1372
159Rok 2021 - 13 czerwca1352
160Rok 20191318
161Rok 20201318
162Rok 20191310
163Rok 20201286
164Rok 20201248
165Komisje1234
166Rok 20181181
167Rok 2020990
168Rok 2021891
169Rok 2021831
170Kadencja 2019-2024783
171Rok 2021735
172stan. ds. księgowości jednostek obsługiwanych592
173Baza Aktów Własnych531
174Rok 2022425
175Rok 2022351
176Rok 2022322
177Rok 2018204
178stan. ds. księgowości Urzędu Gminy195
179Nieruchomości145
180Raport O Stanie Gminy117
1812022105
182POPC - Program Operacyjny Polska Cyfrowa93
183Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Gminy Przesmyki46
184Polski Ład 1 18
185Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych12
186Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 12