L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Załatwianie spraw6550
2Rada Gminy5605
3Wykaz osób nowo zatrudnionych4552
4Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przesmyki4372
5Jednostki organizacyjne i samorządowe instytucje kultury4337
6Wójt Gminy4145
7Podstawowe dane jednostki4046
8Radni4000
9Urząd Gminy3992
10Elektroniczne doręczanie dokumentów3929
11Dane kontaktowe3921
12Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy3908
13Struktura organizacyjna urzędu3852
14Baza Aktów Prawa Miejscowego3722
15Zwrot podatku akcyzowego dla rolników3706
16Podatek rolny3611
17Podatek od nieruchomości3574
18Jednostki organizacyjne i samorządowe instytucje kultury3557
19Struktura zatrudnienia3505
20Budżet3504
21Pozostałe sposoby doręczania dokumentów3475
22Jednostki pomocnicze3443
23Charakterystyka gminy3405
24Sprawdź stan swojej sprawy3366
25Zabytki gminy3342
26Instrukcja obsługi3329
27Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego3301
28Podatek leśny3291
29Podatek od środków transportowych3280
30Azbest3255
31Stowarzyszenia i związki członkowskie3255
322014 - 20203240
33Statut Gminy3236
34Rok 20163222
35Redakcja Biuletynu3161
36Dostęp dla osób niepełnosprawnych3126
37Konsultacje społeczne3108
38Wyszukiwarka3103
39Wybory uzupełniające do Rady Gminy3083
402004 - 20063076
41Wybory Prezydenta RP3040
42Program Ochrony Środowiska3013
43Słownik skrótów2987
44Ogłoszenia2984
452007 - 20132980
46Strategia Rozwoju Gminy2966
47Program Gospodarki Niskoemisyjnej2947
48Dzienniki ustaw2936
49Wykaz rejestrów2898
50Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej2876
51Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2866
52Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy2843
53Język migowy w Urzędzie2835
54Rok 20182834
55Wybory do Parlamentu Europejskiego2833
56Protokoły z posiedzeń sesji2820
57Wykaz ewidencji2759
58Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii2739
59Referendum ogólnokrajowe2684
60Wybory do Sejmu i do Senatu RP2676
61Kadencja 2014 - 20182674
62Stan ludności2673
63Monitory polskie2663
64Zagospodarowanie przestrzenne2663
65RODO - ochrona danych2584
66Gospodarka komunalna2525
67Władze gminy2498
68Dowody osobiste2483
69Rok 20162438
70Podatki i opłaty lokalne2348
71Wójt Gminy2348
72Oświata (stypendia, dowozy)2331
73Koncesje alkoholowe2331
74Urząd Stanu Cywilnego Gminy Przesmyki2305
75Statuty sołectw2293
76Skarbnik Gminy2277
77Położenie2258
78Zamówienia publiczne2253
79Melioracja, Spółka Wodna2214
80Kadencja 2014 - 20182181
81Kadencja 2014 - 20182172
82Ewidencja ludności2148
83Sekretarz Gminy2145
84Pracownicy2133
85PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich2108
86Referat Finansowy2106
87Rok 20172071
88Stanowiska Samodzielne2070
89Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej2069
90Referat Gospodarki Komunalnej I Inwestycji2068
91Zespół Szkół w Przesmykach2066
92Rok 20172058
93Rok 20182045
94Wykaz sołtysów2042
95Centrum Obsługi Jednostek2019
96Centrum Obsługi Jednostek2007
97Projekty Statutów Sołectw2003
98Gminna Biblioteka Publiczna1985
99Rok 20141956
100Gminna Biblioteka Publiczna1950
101Zespół Szkół w Łysowie1949
102Gminny Ośrodek Kultury1943
103Rok 20151935
104Informacje ogólne1930
105Zespół Szkół w Przesmykach1925
106Zespół Szkół w Łysowie1894
107Rok 20151886
108Skład osobowy1883
109PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich1868
110Gminny Ośrodek Kultury1848
111Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej1831
112Kadencja 2015-20191829
113Rok 20181829
114Prawo UE1821
115SPO RZL - Sektorowy Program Operacyjny "Rozwój Zasobów Ludzkich"1800
116ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego1781
117RPO WM - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego1772
118stan. ds. księgowości podatkowej1763
119RPO WM - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego1755
120PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki1730
121Komisje1719
122SPO ROL - Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich"1709
123Kadencja 2018 - 20231705
124stan. ds. operacji finansowych1688
125Informacje i dane teleadresowe1681
126Kadencja 2018 - 20231677
127Statut1648
128Statut GOK1647
129Informacje i dane teleadresowe1645
130Sekretarz Gminy1641
131Informacje i dane teleadresowe1639
132kierownik referatu1634
133ds. informatyzacji oraz obsługi Lokalnego Centrum Kompetencji1633
134Statut GBP1623
135stan. ds. księgowości oraz płac1622
136ds. obsługi Kancelarii Ogólnej i zarządzania kryzysowego1614
137stan ds. zamówień publicznych1613
138Informacje i dane teleadresowe1605
139Statut GOPS1598
140Statut1596
141Rok 20141595
142kierownik referatu1589
143Skarbnik Gminy1575
144ds. organizacyjnych i promocji Gminy1568
145stan. ds. wymiaru podatków i opłat1566
146ds. oświaty i gospodarki odpadami1560
147Rok 20191556
148Wójt Gminy1554
149Informacje i dane teleadresowe1554
150ds. obsługi Rady Gminy i jednostek pomocniczych1528
151ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska1508
152stan. ds. gospodarki komunalnej1496
153Kadencja 2018 - 20231457
154Drogownictwo1433
155Rok 20191396
156Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1342
157Skład osobowy1286
158Rok 20191281
159Rok 20201241
160Rok 2021 - 13 czerwca1236
161Rok 20191232
162Rok 20191223
163Rok 20201193
164Rok 20201150
165Komisje1121
166Rok 20181114
167Deklaracja dostępności984
168Rok 2020904
169Rok 2021812
170Kadencja 2019-2024707
171Rok 2021674
172Rok 2021549
173stan. ds. księgowości jednostek obsługiwanych522
174Baza Aktów Własnych404
175Rok 2022208
176Rok 2022206
177Rok 2022186
178Rok 2018113
179stan. ds. księgowości Urzędu Gminy112
180Nieruchomości53
181POPC - Program Operacyjny Polska Cyfrowa25
182Raport O Stanie Gminy25