L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Załatwianie spraw7623
2Rada Gminy6341
3Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przesmyki5145
4Wykaz osób nowo zatrudnionych5137
5Zwrot podatku akcyzowego dla rolników5079
6Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy4958
7Jednostki organizacyjne i samorządowe instytucje kultury4950
8Wójt Gminy4717
9Podstawowe dane jednostki4592
10Elektroniczne doręczanie dokumentów4549
11Radni4520
12Urząd Gminy4517
13Dane kontaktowe4490
14Struktura organizacyjna urzędu4480
15Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego4424
16Podatek od nieruchomości4265
17Baza Aktów Prawa Miejscowego4254
18Podatek rolny4163
19Jednostki organizacyjne i samorządowe instytucje kultury4020
20Budżet3950
21Jednostki pomocnicze3924
22Struktura zatrudnienia3918
23Pozostałe sposoby doręczania dokumentów3891
24Charakterystyka gminy3828
25Sprawdź stan swojej sprawy3820
26Zabytki gminy3815
27Azbest3755
28Instrukcja obsługi3735
29Podatek od środków transportowych3718
30Statut Gminy3714
31Podatek leśny3709
32Stowarzyszenia i związki członkowskie3689
33Rok 20163658
342014 - 20203642
35Wyszukiwarka3548
36Redakcja Biuletynu3547
37Konsultacje społeczne3502
38Dostęp dla osób niepełnosprawnych3487
39Program Ochrony Środowiska3470
40Wybory uzupełniające do Rady Gminy3438
412004 - 20063427
42Wybory Prezydenta RP3390
43Ogłoszenia3369
44Słownik skrótów3359
45Strategia Rozwoju Gminy3348
46Dzienniki ustaw3336
47Program Gospodarki Niskoemisyjnej3334
482007 - 20133325
49Wykaz rejestrów3295
50Wykaz ewidencji3276
51Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych3276
52Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej3258
53Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy3201
54Język migowy w Urzędzie3195
55Wybory do Parlamentu Europejskiego3187
56Zagospodarowanie przestrzenne3186
57Wybory do Sejmu i do Senatu RP3158
58Dowody osobiste3128
59RODO - ochrona danych3081
60Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii3079
61Referendum ogólnokrajowe3078
62Monitory polskie3074
63Rok 20183050
64Protokoły z posiedzeń sesji3036
65Stan ludności3026
66Kadencja 2014 - 20182918
67Rok 20162845
68Gospodarka komunalna2821
69Władze gminy2782
70Statuty sołectw2715
71Podatki i opłaty lokalne2698
72Koncesje alkoholowe2643
73Urząd Stanu Cywilnego Gminy Przesmyki2634
74Wójt Gminy2607
75Oświata (stypendia, dowozy)2596
76Skarbnik Gminy2561
77Urząd Stanu Cywilnego2512
78Zamówienia publiczne2511
79Rok 20172481
80Położenie2476
81Melioracja, Spółka Wodna2465
82Rok 20172455
83Pracownicy2416
84Ewidencja ludności2404
85Kadencja 2014 - 20182395
86Sekretarz Gminy2390
87Stanowiska Samodzielne2382
88Kadencja 2014 - 20182373
89Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej2364
90Referat Finansowy2359
91Rok 20152336
92PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich2304
93Zespół Szkół w Przesmykach2291
94Wykaz sołtysów2257
95Rok 20182256
96Centrum Obsługi Jednostek2252
97Rok 20182250
98Gminna Biblioteka Publiczna2240
99Prawo UE2227
100Centrum Obsługi Jednostek2222
101Gminny Ośrodek Kultury2221
102Projekty Statutów Sołectw2213
103Zespół Szkół w Łysowie2175
104Zespół Szkół w Łysowie2142
105Zespół Szkół w Przesmykach2138
106Kadencja 2018 - 20232132
107Informacje ogólne2121
108Rok 20142116
109Deklaracja dostępności2113
110Gminny Ośrodek Kultury / Gminna Biblioteka publiczna2103
111Rok 20152084
112PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich2076
113Skład osobowy2057
114Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej2054
115Kadencja 2015-20192011
116Kadencja 2018 - 20232003
117SPO RZL - Sektorowy Program Operacyjny "Rozwój Zasobów Ludzkich"2003
118ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego1998
119Rok 20191973
120SPO ROL - Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich"1971
121RPO WM - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego1968
122stan. ds. księgowości podatkowej1953
123RPO WM - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego1951
124PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki1908
125Komisje1886
126stan. ds. operacji finansowych1886
127Informacje i dane teleadresowe1853
128Informacje i dane teleadresowe1840
129Sekretarz Gminy1838
130Statut1825
131ds. informatyzacji, obsługi Lokalnego Centrum Kompetencji1824
132Informacje i dane teleadresowe1821
133stan. ds. księgowości oraz płac1816
134kierownik referatu1812
135Informacje i dane teleadresowe1810
136ds. zamówień publicznych1808
137Statut GBP1797
138ds. obsługi Kancelarii Ogólnej i zarządzania kryzysowego1796
139Statut GOK1794
140Statut1785
141Rok 20191785
142ds. bezpieczeństwa i inwestycji1776
143ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, zarządzania projektami oraz promocji Gminy1772
144Skarbnik Gminy1769
145Statut GOPS1765
146stan. ds. wymiaru podatków i opłat1765
147Rok 20141763
148ds. oświaty i gospodarki odpadami1758
149Informacje i dane teleadresowe1757
150Wójt Gminy1736
151Kadencja 2018 - 20231728
152ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska1713
153ds. obsługi Rady Gminy i jednostek pomocniczych1693
154ds. gospodarki komunalnej1682
155Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1681
156Drogownictwo1666
157Rok 20201621
158Rok 20191605
159Skład osobowy1511
160Rok 2021 - 13 czerwca1499
161Rok 20191486
162Rok 20191456
163Rok 20201429
164Rok 20201400
165Komisje1361
166Rok 20181284
167Rok 20211175
168Rok 20211148
169Rok 20201125
170Kadencja 2019-2024903
171Rok 2021874
172Baza Aktów Własnych798
173Zastępca Skarbnika Gminy710
174Rok 2022623
175Rok 2022579
176Rok 2022544
177Raport O Stanie Gminy350
178stan. ds. księgowości Urzędu Gminy347
179Rok 2018329
1802022327
181Rok 2023320
182Nieruchomości306
183Rok 2023254
1842023234
185Rok 2023203
186Rok 2023197
187POPC - Program Operacyjny Polska Cyfrowa190
188Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Gminy Przesmyki173
189Polski Ład 1 157
190Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 133
191Mazowsze dla czystego powietrza 2022124
192Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych120
193Mazowsze dla straży pożarnych – OSP 2022110
194Rok 202318